Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων παρασκηνίου σελίδων (Υδατογράφημα)

  1. Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα.

  2. Στην καρτέλα Παρασκήνιο, επιλέξτε το χρώμα παρασκηνίου ή ένα γραφικό παρασκηνίου.

    Εικονίδιο σημείωσης

    Σε υπολογιστικά φύλλα αυτό το παρασκήνιο εμφανίζεται μόνο στην εκτύπωση πίσω από τα κελιά που δεν έχουν μορφοποιηθεί σε άλλο σημείο.