Γραμμές εργαλείων

Στο παράθυρο ενός αρχείου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες γραμμές εργαλείων.

Πίνακας

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφή του.

Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα.

Μετονομασία

Μετονομάζει τον επιλεγμένο πίνακα.

Ερώτημα

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα έτσι ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη δομή του.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο ερώτημα.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο ερώτημα.

Φόρμα

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα έτσι ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξή της.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη φόρμα.

Μετονομασία

Μετονομάζει την επιλεγμένη φόρμα.

Αναφορά

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά έτσι ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξή της.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη αναφορά.

Μετονομασία

Μετονομάζει την επιλεγμένη αναφορά.