Αυτόματος πιλότος πίνακα - Δημιουργία πίνακα

Εισάγετε ένα όνομα για τον πίνακα και καθορίστε αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον πίνακα αφού ολοκληρωθεί ο πιλότος.

Όνομα πίνακα

Καθορίζει το όνομα του πίνακα.

Κατάλογος πίνακα

Επιλέξτε τον κατάλογο για τον πίνακα. (Διαθέσιμο μόνο αν η βάση δεδομένων υποστηρίζει καταλόγους)

Σχήμα πίνακα

Επιλέξτε το σχήμα για τον πίνακα. (Διαθέσιμο μόνο αν η βάση δεδομένων υποστηρίζει σχήματα)

Τροποποίηση του σχεδίου πίνακα

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε και να επεξεργαστείτε τη σχεδίαση του πίνακα.

Άμεση εισαγωγή δεδομένων

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τη σχεδίαση του πίνακα και να ανοίξετε τον πίνακα για να εισάγετε δεδομένα.

Δημιουργία φόρμας με βάση τον πίνακα αυτόν

Επιλέξτε να δημιουργήσετε μία φόρμα με βάση τον πίνακα αυτόν. Η φόρμα δημιουργείται σε ένα έγγραφο κειμένου με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες ρυθμίσεις στον Αυτόματο πιλότο φόρμας.

Αυτόματος πιλότος πίνακα