Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού

Καθορίζει ένα πεδίο στον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον κλειδί.

Δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί. Προσθέστε ένα πρωτεύον κλειδί σε κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων ώστε κάθε εγγραφή να αναγνωρίζεται μοναδικά . Για μερικά συστήματα βάσης δεδομένων στο LibreOffice, ένα πρωτεύον κλειδί είναι υποχρεωτικό για την επεξεργασία των πινάκων.

Αυτόματη προσθήκη πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε να προσθέσετε αυτόματα ένα πρωτεύον κλειδί ως πρόσθετο κλειδί.

Χρήση υπάρχοντος πεδίου ως πρωτεύον κλειδί

Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον κλειδί με μοναδικές τιμές ως πρωτεύον κλειδί.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα του πεδίου.

Αυτόματη τιμή

Επιλέξτε να εισάγετε αυτόματα μία τιμή και αύξηση στην τιμή του πεδίου για κάθε νέα εγγραφή. Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει την αυτόματα επαύξηση ώστε να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό Αυτόματη τιμή.

Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού από διάφορα πεδία

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί από ένα συνδυασμό διαφόρων υπαρχόντων πεδίων.

Διαθέσιμα πεδία

Επιλέξτε ένα πεδίο και κάντε κλικ στο > για να το προσθέσετε στη λίστα με τα πεδία του πρωτεύοντος κλειδιού.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

Πεδία πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε ένα πεδίο και πατήστε < για να το αφαιρέσετε από τη λίστα με τα πεδία του πρωτεύοντος κλειδιού. Το πρωτεύον κλειδί δημιουργείται ως συνένωση των πεδίων σε αυτή τη λίστα, από πάνω μέχρι κάτω.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Δημιουργία πίνακα