Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών

Καθορίζει τις πληροφορίες πεδίου για τα επιλεγμένα πεδία σας.

Επιλεγμένα πεδία

Επιλέξτε ένα πεδίο για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

-

Αφαιρέστε το επιλεγμένο πεδίο από το πεδίο της λίστας.

+

Προσθέστε ένα νέο πεδίο δεδομένων στο πεδίο της λίστας.

Πληροφορίες πεδίου

Όνομα πεδίου

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Τύπος πεδίου

Επιλέξτε έναν τύπο πεδίου.

Αυτόματη τιμή

Αν καθοριστεί ως Ναι, οι τιμές για αυτό το πεδίο δεδομένων παράγονται από τη μηχανή της βάσης δεδομένων.

Απαιτείται καταχώρηση

Αν καθοριστεί ως Ναι, το πεδίο αυτό δεν πρέπει να είναι κενό.

Μήκος

Καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων για το πεδίο δεδομένων.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει το πλήθος δεκαδικών ψηφίων για το πεδίο δεδομένων. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για αριθμητικά πεδία ή πεδία δεκαδικών ψηφίων.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο Ναι/Όχι.

Αυτόματα αυξανόμενη δήλωση

Εισάγετε τον καθορισμό εντολής της SQL που επιβάλλει έναν αυτόματα αυξανόμενο αριθμό στην προέλευση δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων με ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα, η ακόλουθη δήλωση της MySQL που χρησιμοποίησε τη δήλωση AUTO_INCREMENT για να αυξήσει το πεδίο "αα" κάθε φορά που η δήλωση δημιουργεί ένα πεδίο δεδομένων:

CREATE TABLE "πίνακας1" ("αα" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Για το παράδειγμα αυτό, πρέπει να εισάγετε το AUTO_INCREMENT στο πεδίο δήλωσης αυτόματης αύξησης.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού