Αυτόματος πιλότος πίνακα - Επιλογή πεδίων

Επιλέξτε τα πεδία από τους υποδειγματικούς πίνακες που παρέχονται ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε το δικό σας πίνακα.

Επιχείρηση

Επιλέξτε τον κατάλογο επιχείρηση για να δείτε μόνο υποδειγματικούς πίνακες για επιχειρήσεις.

Προσωπικοί

Επιλέξτε τον κατάλογο προσωπικοί για να δείτε μόνο υποδειγματικούς προσωπικούς πίνακες.

Υποδειγματικοί πίνακες

Επιλέξτε έναν από τους υποδειγματικούς πίνακες. Ύστερα επιλέξτε τα πεδία από τον πίνακα αυτόν από το αριστερό πεδίο της λίστας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό μέχρι να επιλέξετε όλα τα πεδία που χρειάζεστε.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Επιλεγμένα πεδία

Εμφανίζει όλα τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στο νέο πίνακα.

Αυτόματος πιλότος πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών