Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Ψευδώνυμα

Αναθέτει ψευδώνυμα σε ονόματα πεδίων. Τα ψευδώνυμα είναι προαιρετικά και μπορούν να παρέχουν πιο φιλικά για το χρήστη ονόματα, τα οποία εμφανίζονται στη θέση των ονομάτων των πεδίων. Για παράδειγμα, ένα ψευδώνυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πεδία από διαφορετικούς πίνακες έχουν το ίδιο όνομα.

Ψευδώνυμο

Εισάγετε το ψευδώνυμο για το όνομα του πεδίου.

Οδηγός ερωτήματος - Προεπισκόπηση