Προβολή

Το μενού Προβολή ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Αντικείμενα βάσης δεδομένων

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού.

Φόρμες

Επιλέγει το πεδίο με τις φόρμες και εμφανίζει όλες τις φόρμες σε λεπτομερή προβολή.

Αναφορές

Επιλέγει το πεδίο με τις αναφορές και εμφανίζει όλες τις αναφορές σε λεπτομερή προβολή.

Ερωτήματα

Επιλέγει το πεδίο με τα ερωτήματα και εμφανίζει όλα τα ερωτήματα σε λεπτομερή προβολή.

Πίνακες

Επιλέγει το πεδίο με τους πίνακες και εμφανίζει όλους τους πίνακες σε λεπτομερή προβολή.

Ταξινόμηση

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού.

Αύξουσα

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στη λεπτομερή προβολή σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στη λεπτομερή προβολή σε φθίνουσα σειρά.

Προεπισκόπηση

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού.

Κανένα

Απενεργοποιεί την προεπισκόπηση στο παράθυρο της βάσης δεδομένων.

Πληροφορίες εγγράφου

Το παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζει τις πληροφορίες του εγγράφου μίας φόρμας ή αναφοράς.

Έγγραφο

Η προεπισκόπηση εμφανίζει το έγγραφο μίας φόρμας ή αναφοράς.

Ανανέωση πινάκων

Ανανεώνει τους πίνακες.