Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Σχέσεις

Ανοίγει την προβολή Σχεδίαση σχέσης και ελέγχει αν η σύνδεση της βάσης δεδομένων υποστηρίζει σχέσεις.

Διαχείριση χρηστών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση χρηστών αν η βάση δεδομένων υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Φίλτρο πίνακα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο πίνακα όπου μπορείτε να καθορίσετε ποιοι πίνακες της βάσεις δεδομένων θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται.

Επιλέξτε τους πίνακες που επιθυμείτε να φιλτράρετε στη λίστα Φίλτρο.

Αν επιλέξετε τον πιο πάνω πίνακα σε μία σειρά, επιλέγονται όλοι οι πίνακες αυτής της σειράς.

Αν επιλέξετε έναν πίνακα που βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο στη σειρά, δεν επιλέγονται οι πίνακες που βρίσκονται από πάνω του.

SQL

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της SQL όπου μπορείτε να εισάγετε δηλώσεις SQL.