Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Φόρμα

Ανοίγει ένα νέο αρχείο κειμένου σε λειτουργία φόρμας.

Αναφορά

Εκκινεί το παράθυρο Δόμηση αναφοράς για τον επιλεγμένο πίνακα, προβολή, ή ερώτημα.

Ερώτημα (προβολή σχεδίασης)

Ανοίγει ένα νέο ερώτημα σε λειτουργία σχεδίασης.

Ερώτημα (προβολή SQL)

Ανοίγει ένα νέο ερώτημα σε λειτουργία SQL.

Σχεδίαση πίνακα

Ανοίγει την προβολή σχεδίασης πίνακα.

Προβολή σχεδίασης

Ανοίγει μία νέα προβολή σε λειτουργία σχεδίασης.

Προβολή (απλή)

Ανοίγει μία νέα προβολή σε λειτουργία SQL.

Φάκελος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν νέο φάκελο στο αρχείο της βάσης δεδομένων.