Αρχείο

Το μενού Αρχείο ενός παραθύρου βάσης δεδομένων. Κατηγοριοποιούνται μόνο καταχωρήσεις ειδικές με βάσεις δεδομένων.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά. Για το αρχείο βάσης δεδομένων, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου αποθήκευση αρχείου. Για τα υπόλοιπα αντικείμενα, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων με διαφορετικό όνομα. Στο παράθυρο διαλόγου αποθήκευση αρχείου, επιλέξτε μία διαδρομή και ένα όνομα αρχείου για την αποθήκευσή του.

Εξαγωγή

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά ή φόρμα σε ένα έγγραφο κειμένου. Εξάγεται μία δυναμική αναφορά ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων κατά την διάρκεια της εξαγωγής.

Αποστολή

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού.

Έγγραφο μηνύματος

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας για την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος. Το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων προστίθεται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και το σώμα του μηνύματος.

Αναφορά ως ηλεκτρονικό μήνυμα

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας για την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος. Το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων προστίθεται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και το σώμα του μηνύματος. Εξάγεται μία δυναμική αναφορά ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων ταυτόχρονα με την εξαγωγή.

Αναφορά σε έγγραφο κειμένου

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά σε ένα έγγραφο κειμένου. Εξάγεται μία δυναμική αναφορά ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων ταυτόχρονα με την εξαγωγή.