Επεξεργασία

Το μενού Επεξεργασία του παραθύρου μίας βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Αντιγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει ένα αντικείμενο από το πρόχειρο. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε φόρμες και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, από ένα αρχείο βάσης δεδομένων σε ένα άλλο.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει ένα αντικείμενο από το πρόχειρο. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε φόρμες και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, από ένα αρχείο βάσης δεδομένων σε ένα άλλο.

Επεξεργασία

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο πίνακα, ερώτημα, φόρμα, ή αναφορά.

Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα, ερώτημα, φόρμα, ή αναφορά.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο αντικείμενο, Ανάλογα με τη βάση δεδομένων, μερικά ονόματα, χαρακτήρες, και το μήκος ονόματος ενδεχομένως να είναι μη έγκυρα.

Άνοιγμα

Ανοίγει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τελευταία αποθηκευμένη κατάσταση.

Δημιουργία ως προβολή

Μετατρέπει το επιλεγμένο ερώτημα σε προβολή. Το αρχικό ερώτημα παραμένει στο αρχείο της βάσης δεδομένων σας και μία επιπλέον προβολή παράγεται στο εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων. Πρέπει να έχετε δικαιώματα εγγραφής για να προσθέσετε μία προβολή σε μία βάση δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν ερωτήματα για να φιλτράρουν ή να ταξινομούν πίνακες για την προβολή εγγραφών στον υπολογιστή σας. Οι προβολές παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα ερωτήματα, αλλά από την πλευρά του εξυπηρετητή. Αν η βάση δεδομένων σας βρίσκεται σε ένα εξυπηρετητή που υποστηρίζει προβολές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές για να φιλτράρετε τις εγγραφές στον εξυπηρετητή, ώστε να επιταχύνετε το χρόνο προβολής.


Αυτόματος πιλότος φόρμας

Εκκινεί τον Αυτόματο πιλότο φόρμας για τον επιλεγμένο πίνακα, ερώτημα, ή προβολή.

Αυτόματος πιλότος αναφοράς

Εκκινεί τον Αυτόματο πιλότο αναφοράς για τον επιλεγμένο πίνακα, ερώτημα, ή προβολή.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλες τις καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου της βάσης δεδομένων.

Βάση δεδομένων

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού.

Ιδιότητες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

Τύπος σύνδεσης

Ανοίγει τον πιλότο τύπου σύνδεσης.

Ιδιότητες για Προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες για Προχωρημένους.