Μενού

Στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, θα δείτε ένα νέο σύνολο από εντολές μενού για εργασία σχετικά με το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αρχείο

Επεξεργασία

Προβολή

Εισαγωγή

Εργαλεία