Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία, ή να εισάγετε ένα νέο πίνακα.

Ναι, επιθυμώ να καταχωρήσω τη βάση δεδομένων

Επιλέξτε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων μέσα στο αντίγραφο χρήστη του LibreOffice. Ύστερα από την καταχώριση, η βάση δεδομένων εμφανίζεται στο παράθυρο Προβολή - Προελεύσεις δεδομένων. Πρέπει να καταχωρίσετε μία βάση δεδομένων για να μπορείτε να εισάγετε τα πεδία της βάσης δεδομένων σε ένα έγγραφο (Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία) ή σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας.

Όχι, να μην καταχωρηθεί η βάση δεδομένων

Επιλέξτε να διατηρήσετε τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων μόνο εντός του αρχείου βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί.

Άνοιγμα της βάσης δεδομένων για επεξεργασία

Επιλέξτε να εμφανίσετε το αρχείο της βάσης δεδομένων, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δομή της βάσης δεδομένων.

Δημιουργία πινάκων χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο πιλότο πίνακα

Επιλέξτε να ανοίξει ο Αυτόματος πιλότος πίνακα αφού έχει ολοκληρωθεί ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων.

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων