Σχεδίαση ευρετηρίου

Το παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση ευρετηρίου σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα ευρετήρια για τον τρέχοντα πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση Πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία


Σχεδίαση πίνακα

Λίστα ευρετηρίου

Εμφανίζει τα διαθέσιμα ευρετήρια. Επιλέξτε ένα ευρετήριο από τη λίστα για να το επεξεργαστείτε. Οι λεπτομέρειες του επιλεγμένου ευρετηρίου εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου.

Νέο ευρετήριο

Δημιουργεί ένα νέο ευρετήριο.

Διαγραφή τρέχοντος ευρετηρίου

Διαγράφει το τρέχον ευρετήριο.

Μετονομασία τρέχοντος ευρετηρίου

Μετονομάζει το τρέχον ευρετήριο.

Αποθήκευση τρέχοντος ευρετηρίου

Αποθηκεύει το τρέχον ευρετήριο στην προέλευση δεδομένων.

Επαναφορά τρέχοντος ευρετηρίου

Επαναφέρει το τρέχον ευρετήριο στη ρύθμιση που είχε όταν άνοιξε το παράθυρο διαλόγου.

Λεπτομέρειες ευρετηρίου

Αν τροποποιήσετε μία λεπτομέρεια του τρέχοντος ευρετηρίου και έπειτα επιλέξετε διαφορετικό ευρετήριο, η τροποποίηση περνά απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Μπορείτε μόνο να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, ή να επιλέξετε ένα διαφορετικό ευρετήριο, αν η τροποποίηση έχει αναγνωριστεί επιτυχώς από την προέλευση δεδομένων. Παρόλα αυτά, μπορείτε να αναιρέσετε την τροποποίηση αυτή κάνοντας κλικ στο εικονίδιοΕπαναφορά τρέχοντος ευρετηρίου.

Μοναδική

Καθορίζει αν το τρέχον ευρετήριο επιτρέπει μόνο μοναδικές τιμές. Επισημαίνοντας την επιλογή Μοναδικές εμποδίζεται η εισαγωγή των διπλότυπων δεδομένων και βεβαιώνεται η μοναδικότητά τους.

Πεδία

Η περιοχή Πεδία εμφανίζει μία λίστα με τα πεδία του τρέχοντος πίνακα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλά πεδία. Για να αφαιρέσετε ένα πεδίο από την επιλογή σας, επιλέξτε την κενή καταχώρηση στην αρχή της λίστας.

Πεδίο ευρετηρίου

Εμφανίζει μία λίστα με τα πεδία στον τρέχοντα πίνακα. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα του ενός πεδία.

Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.