Σχεδίαση πίνακα

Στο παράθυρο Σχεδίαση πίνακα μπορείτε να ορίσετε νέους πίνακες ή να επεξεργαστείτε τη δομή ενός πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή -Σχεδίαση Πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία


Σύνοψη βάσης δεδομένων

Σχεδίαση πίνακα

Το παράθυρο έχει τη δική του γραμμή με το μενού. Επίσης περιέχει την ακόλουθη νέα εντολή: Σχεδίαση ευρετηρίου

Περιοχή ορισμού πίνακα

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να ορίσετε τη δομή του πίνακα.

Όνομα πεδίου

Καθορίζει το όνομα για το πεδίο δεδομένων. Σημειώστε ότι υπάρχουν περιορισμοί της βάσης δεδομένων, όπως το μήκος του ονόματος, οι ειδικοί χαρακτήρες και οι χαρακτήρες κενού.

Τύπος πεδίου

Καθορίζει τον τύπο του πεδίου.

Περιγραφή

Καθορίζει μία προαιρετική περιγραφή.

Οι κεφαλίδες γραμμής περιέχουν τις ακόλουθες εντολές του μενού περιβάλλοντος:

Αποκοπή

Αποκόπτει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Επικολλά το περιεχόμενο του προχείρου.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη γραμμή.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μία κενή γραμμή πάνω από την τρέχουσα γραμμή, αν ο πίνακας δεν έχει αποθηκευτεί. Εισάγει μία κενή γραμμή στο τέλος του πίνακα αν ο πίνακας έχει αποθηκευτεί.

Πρωτεύον κλειδί

Αν η εντολή αυτή έχει μία επισήμανση ελέγχου, το πεδίο δεδομένων σε αυτήν τη γραμμή είναι το πρωτεύον κλειδί. Κάνοντας κλικ στην εντολή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την κατάσταση. Η εντολή αυτή είναι ορατή μόνο αν η προέλευση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά.

Ιδιότητες πεδίου

Ορίζει τις ιδιότητες για το τρέχον επιλεγμένο πεδίο.

Μήκος

Καθορίζει το μήκος του πεδίου δεδομένων.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει το πλήθος δεκαδικών ψηφίων για ένα αριθμητικό ή δεκαδικό πεδίο.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που είναι προεπιλεγμένη για τις νέες εγγραφές δεδομένων.

Παράδειγμα μορφοποίησης

Εμφανίζει τον κωδικό μορφοποίησης που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ... .

...

Το κουμπί αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφή πεδίου.

Περιοχή βοήθειας

Εμφανίζει κείμενα σχετικά με τη βοήθεια.