Σχεδίαση φόρμας

Κάθε έγγραφο του LibreOffice μπορεί να επεκταθεί σε μία φόρμα. Απλά προσθέστε ένα ή περισσότερα πεδία ελέγχου.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Πεδία ελέγχου φόρμας. Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει τις συναρτήσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία μίας φόρμας. Περισσότερες συναρτήσεις μπορούν να βρεθούν στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας και Περισσότερα πεδία ελέγχου.

Στη σχεδίαση φόρμας μπορείτε να συμπεριλάβετε πεδία ελέγχου, να εφαρμόσετε ιδιότητες σε αυτά, να ορίσετε τις Ιδιότητες φόρμας, και να ορίσετε δευτερεύουσες φόρμες.

Το εικονίδιο Περιήγηση φόρμας Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας ανοίγει την Περιήγηση φόρμας.

Το εικονίδιο Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης Εικονίδιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο φόρμας έτσι ώστε αυτό να ανοίγει πάντα σε λειτουργία επεξεργασίας.

Αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την ανάθεση ιδιοτήτων στα αντικείμενα που εμπεριέχονται στη φόρμα (για παράδειγμα, κατά την ανάθεση ενός πίνακας μιας μη υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα αντικείμενο), εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα ειδοποίησης για το σφάλμα. Το μήνυμα σφάλματος αυτό περιέχει ένα κουμπί Περισσότερα. Αν κάνετε κλικ στα Περισσότερα, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόβλημα.