Ερωτήματα

Το "ερώτημα" είναι ειδική προβολή πίνακα. Ένα ερώτημα μπορεί να εμφανίσει επιλεγμένες εγγραφές ή επιλεγμένα πεδία εγγραφών· μπορεί επίσης να ταξινομήσει αυτές τις εγγραφές. Ένα ερώτημα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σε πολλούς πίνακες, εάν είναι συνδεδεμένοι με κοινά πεδία δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα


Χρησιμοποιήστε τα ερωτήματα για την εύρεση εγγραφών από πίνακες δεδομένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Όλα τα δημιουργούμενα ερωτήματα για μια βάση δεδομένων καταχωρούνται στα Ερωτήματα. Καθώς αυτή η καταχώρηση περιλαμβάνει τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων, ονομάζεται επίσης "περιέκτης ερωτήματος".

Εκτύπωση ερωτημάτων

Για να εκτυπώσετε ένα ερώτημα ή έναν πίνακα, κάντε τα εξής:

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου (ή ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, εάν προτιμάτε τις ειδικές λειτουργίες εκτύπωσης του συγκεκριμένου τύπου εγγράφου).

  2. Ανοίξτε το αρχείο της βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στο εικονίδιο του Πίνακα εάν θέλετε να εκτυπώσετε τον πίνακα, ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του Ερωτήματος εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ερώτημα.

  3. Μεταφέρετε το όνομα του πίνακα ή ερωτήματος στο ανοιχτό έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου. Ο διάλογος Εισαγωγή στηλών Βάσης Δεδομένων ανοίγει.

  4. Αποφασίστε ποιες στήλες = πεδία δεδομένων θέλετε να συμπεριλάβετε. Μπορείτε, επίσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αυτόματη Μορφοποίηση να επιλέξετε την κατάλληλη μορφοποίηση. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου.

    Το ερώτημα ή ο πίνακας θα εισαχθούν στο έγγραφό σας.

  5. Εκτυπώστε το έγγραφο επιλέγοντας Αρχείο - Εκτύπωση.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την προβολή προέλευσης δεδομένων (Ctrl+Shift+F4), να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα της βάσης δεδομένων στην προβολή προέλευσης δεδομένων (πατώντας την πάνω αριστερή γωνία του πίνακα) και στη συνέχεια, να μεταφέρετε την επιλογή σε έγγραφο κειμένου ή σε υπολογιστικό φύλλο.


Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων

Σας επιτρέπει να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα σε ένα πίνακα ερωτημάτων.

Σχεδίαση ερωτήματος

Με το Σχεδίαση Ερωτήματος, μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε ένα ερώτημα ή μια προβολή.

Γραμμή σχεδίασης ερωτημάτων

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε ένα ερώτημα SQL, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην γραμμή Σχεδίασης Ερωτημάτων για να ελέγξετε την προβολή των δεδομένων.

Ερώτημα από πολλούς πίνακες

Το αποτέλεσμα ερωτήματος μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα από περισσότερους πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι οι πίνακες συνδέονται μεταξύ τους μέσω των κατάλληλων πεδίων δεδομένων.

Ορισμός κριτηρίων ερωτημάτων

Εδώ θα μάθετε ποιους τελεστές και ποιες εντολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να ορίσετε τις συνθήκες φιλτραρίσματος για ένα ερώτημα.

Εκτέλεση συναρτήσεων

Μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς με τα δεδομένα ενός πίνακα και να αποθηκεύετε τα αποτελέσματα ως αποτέλεσμα ερωτήματος.