Ρυθμίσεις 3Δ

Η γραμμή εργαλείων 3Δ ρυθμίσεων ελέγχει τις ιδιότητες των επιλεγμένων 3Δ αντικειμένων.

Εξώθηση Ναι/Όχι

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα εφέ 3Δ για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Κλίση προς τα κάτω

Δίνει κλίση προς τα κάτω 5 μοιρών στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Κλίση προς τα πάνω

Δίνει κλίση προς τα πάνω 5 μοιρών στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Κλίση προς τα αριστερά

Δίνει κλίση προς τα αριστερά 5 μοιρών στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Κλίση προς τα δεξιά

Δίνει κλίση προς τα δεξιά 5 μοιρών στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Βάθος

Ανοίγει το παράθυρο Βάθους Εξώθησης.

Επιλέξετε βάθος προεξοχής.

Εισάγετε ένα βάθος εξώθησης.

Κατεύθυνση

Ανοίγει το παράθυρο Κατεύθυνσης Εξώθησης.

Επιλέξτε μία κατεύθυνση.

Επιλέξτε μέθοδο προοπτικής ή παράλληλης προεξοχής.

Φωτισμός

Ανοίγει το παράθυρο Εξώθησης Φωτισμού.

Επιλέξτε κατεύθυνση φωτισμού.

Επιλέξτε ένταση φωτισμού.

Επιφάνεια

Ανοίγει το παράθυρο Εξώθησης Επιφάνειας.

Επιλέξτε επιφανειακό υλικό ή εμφάνιση δικτυώματος.

Χρώμα 3Δ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Εξώθησης Χρώματος.