Γενικά πλήκτρα συντόμευσης του LibreOffice

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης

Ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας της εφαρμογής σας μπορεί να αξιοποιηθεί εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης. Για παράδειγμα, τα πλήκτρα συντόμευσης εμφανίζονται δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα στο μενού Αρχείο. Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία αξιοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης, κρατήστε πατημένο και μετά πατήστε το πλήκτρο O. Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα μόλις εμφανιστεί ο διάλογος.

Κατά τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της χρήσης του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, για σχεδόν όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Χρήση πλήκτρων συντόμευσης σε παράθυρα διαλόγου πεδίων ελέγχου

Υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο τονισμένο σε οποιοδήποτε δοσμένο διάλογο - συνήθως εμφανίζεται με ένα σπασμένο πλαίσιο. Αυτό το στοιχείο, που μπορεί να είναι είτε κουμπί, πεδίο επιλογής, καταχώριση σε πλαίσιο λίστας ή πλαίσιο ελέγχου, λέγεται ότι έχει εστίαση. Εάν το σημείο εστίασης είναι κουμπί, πατώντας Enter το εκτελεί σαν να είχατε πατήσει πάνω του. Ένα πλαίσιο ελέγχου εναλλάσσεται πατώντας το πλήκτρο κενού. Εάν ένα πεδίο επιλογής έχει την εστίαση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για αλλαγή των ενεργών πεδίων επιλογών σε αυτήν την περιοχή. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να πάτε από ένα στοιχείο ή περιοχή στο επόμενο, χρησιμοποιήστε Shift+Tab για να πάτε στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Πατώντας ESC κλείνει τον διάλογο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Πλήκτρα συντόμευσης για ενέργειες με το ποντίκι

Αν χρησιμοποιείτε την λειτουργία της μεταφοράς και απόθεσης, επιλέγοντας με το ποντίκι ή κάνοντας κλικ σε αντικείμενα και ονόματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Shift, και περιστασιακά για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπρόσθετες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες τροποποιημένες λειτουργίες, όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μεταφοράς και της απόθεσης πατάτε τα πλήκτρα, εμφανίζονται με την αλλαγή μορφής του δείκτη ποντικιού. Όταν επιλέγετε αρχεία ή άλλα αντικείμενα, τα τροποποιημένα πλήκτρα μπορούν να επεκτείνουν την επιλογή - των λειτουργιών που επεξηγούνται όταν εφαρμόζονται.

Πρακτικά πεδία εισαγωγής κειμένου

 1. Μπορείτε να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος, το οποίο περιέχει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

 2. Χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου +Shift+S για άνοιγμα του διαλόγου ειδικοί χαρακτήρες για εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων ειδικών χαρακτήρων.

 3. Χρησιμοποιήστε +A για να επιλέξετε ολόκληρο το κείμενο. Χρησιμοποιήστε το δεξί ή αριστερό πλήκτρο βέλους για να καταργήσετε την επιλογή.

 4. Κάντε διπλό κλικ σε μια λέξη, για να την επιλέξετε.

 5. Με τριπλό-κλικ σε έναν πεδίο εισαγωγής κειμένου επιλέγεται ολόκληρο το πεδίο. Με τριπλό-κλικ σε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέγεται η τρέχουσα πρόταση.

 6. Χρησιμοποιήστε +Del για να διαγράψετε τα πάντα από τη θέση που βρίσκεται ο δρομέας ως το τέλος της λέξης.

 7. Χρησιμοποιώντας και το δεξί ή αριστερό πλήκτρο του βέλους, ο δρομέας θα μετακινείται από λέξη σε λέξη, εάν, μάλιστα, ταυτόχρονα κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift, επιλέγονται η μία λέξη μετά την άλλη.

 8. Το πλήκτρο INSRT χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εισαγωγής και της λειτουργίας αντικατάστασης, και το αντίστροφο.

 9. Η μεταφορά και απόθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω από ένα πλαίσιο κειμένου.

 10. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου +Z χρησιμοποιούνται για να αναιρέσετε τις τροποποιήσεις, μία προς μία κάθε φορά, ώστε το κείμενο να βρεθεί στην κατάσταση που ήταν πριν την πρώτη τροποποίησή του.

 1. Το LibreOffice έχει μία λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η οποία ενεργοποιείται σε κάποιο κείμενο και πλαίσια καταλόγου. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε στο πεδίο URL και η λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης εμφανίζει το πρώτο αρχείο ή τον πρώτο κατάλογο που βρίσκεται ο οποίος ξεκινά με το γράμμα "a".

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα υπόλοιπα αρχεία και καταλόγους. Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο βέλους για να εμφανίσετε επίσης έναν υπάρχοντα υποκατάλογο στο URL πεδίο . Η γρήγορη αυτόματη συμπλήρωση είναι διαθέσιμη όταν πατήσετε το πλήκτρο End, αφού καταχωρήσετε μέρος του URL. Όταν εντοπιστεί το έγγραφο ή ο κατάλογος που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Διακοπή μακροεντολών

Εάν θέλετε να τερματίσετε μια μακροεντολή που εκτελείται, πατήστε +Shift+Q.

Λίστα γενικών πλήκτρων συντόμευσης του LibreOffice

Τα πλήκτρα συντόμευσης εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά του καταλόγου μενού, δίπλα στην αντίστοιχη εντολή μενού.

Οι συντομεύσεις πλήκτρων για έλεγχο διαλόγων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο Enter

Ενεργοποιεί το κουμπί με εστίαση σε ένα παράθυρο διαλόγου

Esc

Τερματίζει τη δράση ή το διάλογο. Εάν στο Βοήθεια του LibreOffice : πηγαίνει ένα επίπεδο πάνω.

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την εστίαση στα πεδία ελέγχου σε ένα παράθυρο διαλόγου

Πλήκτρα βελών

Αλλάζει το ενεργό πεδίο ελέγχου σε μια ενότητα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου

Tab

Προωθεί την εστίαση στην επόμενη ενότητα ή στοιχείο του παραθύρου διαλόγου.

Shift + Tab

Μετακινεί την εστίαση στην προηγούμενη ενότητα ή στοιχείο του παραθύρου διαλόγου

+Κάτω Βέλος

Ανοίγει τη λίστα του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου ελέγχου σε ένα παράθυρο διαλόγου. Αυτά τα πλήκτρα συντόμευσης ισχύουν μόνο σε πεδία συνδυασμού, αλλά επίσης και σε κουμπιά εικονιδίων με αναδυόμενα μενού. Μπορείτε να κλείσετε μια ανοιχτή λίστα, πιέζοντας το πλήκτρο Escape.


Τα πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο εγγράφων και παραθύρων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+O

Ανοίγει ένα έγγραφο

+S

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο

+N

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο

+Shift+N

Ανοίγει τον διάλογο Πρότυπα.

+P

Εκτυπώνει το έγγραφο

+F

Ενεργοποιεί τη γραμμή εργαλείων εύρεση.

+H

Εμφανίζει τον διάλογο Εύρεση και Αντικατάσταση.

+Shift+F

Αναζητά τον τελευταίο καταχωρημένο όρο αναζήτησης.

+Shift+R

Επαναλαμβάνει τη δημιουργία της προβολής του εγγράφου

+Shift+I

Ενεργοποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας τον δρομέα επιλογής σε αρχεία που είναι μόνο για ανάγνωση.

Στην Βοηθεια του LibreOffice: μεταπηδά στην κύρια σελίδα βοήθειας

Shift+F2

Ανοίγει τις εκτεταμένες συμβουλές για την τρέχουσα επιλεγμένη εντολή, εικονίδιο ή στοιχείο ελέγχου.

F6

Προσδιορίζει την εστίαση στο επόμενο υποπαράθυρο (π.χ. προβολή εγγράφου / προέλευσης δεδομένων).

Shift+F6

Προσδιορίζει την εστίαση στο προηγούμενο υποπαράθυρο

F10

Ενεργοποιεί το πρώτο μενού (Μενού Αρχείο)

Shift+F10

Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος

+F4 or +F4

Κλείνει το τρέχον έγγραφο (κλείσιμο του LibreOffice όταν κλείσει και το τελευταίο ανοιχτό έγγραφο)

+Q

Εξέρχεται από την εφαρμογή


Πλήκτρα συντόμευσης για επεξεργασία ή μορφοποίηση εγγράφων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Tab

Όταν τοποθετείται στην αρχή μιας κεφαλίδας, γίνεται εισαγωγή ενός στηλοθέτη.

Πλήκτρο Enter (αν ένα αντικείμενο OLE έχει επιλεγεί)

Ενεργοποιεί το επιλεγμένο αντικείμενο OLE

Πλήκτρο Enter (εάν ένα αντικείμενο σχεδίασης ή πλαίσιο κειμένου έχει επιλεχθεί)

Ενεργοποιεί τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

+X

Αποκόπτει τα επιλεγμένα στοιχεία

+C

Αντιγράφει τα επιλεγμένα στοιχεία

+V

Επικολλά από το πρόχειρο

+Shift+V

Κάνει επικόλληση ενός μη μορφοποιμένου κειμένου από το πρόχειρο. Γίνεται επικόλληση κειμένου με τη χρήση της μορφής που υπάρχει στο σημείο εισαγωγής.

+Shift+V

Ανοίγει τον διάλογο Ειδική Επικόλληση.

+A

Επιλέγει όλα

+Z

Αναιρεί την τελευταία ενέργεια

Επαναφέρει την τελευταία ενέργεια

+Shift+Y

Επαναλαμβάνει τη τελευταία εντολή.

+I

Εφαρμόζεται η ιδιότητα Πλάγια στην επιλεγμένη περιοχή. Εάν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε λέξη, η λέξη αυτή επίσης επισημαίνεται με πλάγια γραφή.

+B

Εφαρμόζεται η ιδιότητα Έντονα στην επιλεγμένη περιοχή. Όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μία λέξη, η λέξη αυτή επίσης επισημαίνεται με έντονη γραφή.

+U

Εφαρμόζεται η ιδιότητα Υπογράμμιση στην επιλεγμένη περιοχή. Όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε λέξη, η λέξη αυτή επίσης υπογραμμίζεται.

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από το επιλεγμένα κείμενο ή τα αντικείμενα (όπως στο Μορφή -Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης)


Πλήκτρα συντόμευσης για την Συλλογή

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Tab

Μετακινείται μεταξύ των επιφανιών.

Shift + Tab

Μετακινείται μεταξύ των επιφανειών (Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω)


Πλήκτρα συντόμευσης στην περιοχή Δημιουργία θέματος της Συλλογής.

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πάνω βέλος

Μετακινεί την επιλογή επάνω μια φορά.

Κάτω βέλος

Μετακινεί την επιλογή κάτω.

+Enter

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου.

Shift+F10

Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος

+U

Ανανεώνει το επιλεγμένο θέμα.

+R

Ανοίγει τον διάλογο Εισαγωγή τίτλου

+D

Διαγράφει το επιλεγμένο θέμα.

Insert

Εισάγει ένα νέο θέμα


Πλήκτρα συντόμευσης στην περιοχή της προεπισκόπησης της Συλλογής

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Home

Μετάβαση στην πρώτη καταχώριση.

End

Μετάβαση στην τελευταία καταχώριση.

Αριστερό βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα αριστερά

Δεξί βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα δεξιά

Πάνω βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα πάνω

Κάτω βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα κάτω

Page Up

Κύλιση μιας οθόνης προς τα πάνω.

Page Down

Κύλιση μιας οθόνης προς τα κάτω.

+Shift+Insert

Εισάγει το επιλεγμένο αντικείμενο ως ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στο τρέχον έγγραφο

+I

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου αντικειμένου στο τρέχον έγγραφο

+T

Ανοίγει τον διάλογο Εισαγωγή τίτλου

+P

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Πλήκτρο Enter

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Ένα βήμα πίσω (μόνο στην προβολή αντικειμένων)

Πηγαίνει πίσω στην κύρια σύνοψη


Επιλέγοντας γραμμές και στήλες στον πίνακα της βάσης δεδομένων (που ανοίγει με +Shift+πλήκτρα F4)

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής, εκτός και αν η γραμμή είναι σε κατάσταση επεξεργασίας.

+πλήκτρο κενού

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής

Shift+πλήκτρο κενού

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη

+Page Up

Μεταφέρει τον δείκτη του δρομέα στην πρώτη γραμμή.

+Page Down

Μεταφέρει τον δείκτη του δρομέα στην τελευταία γραμμή.


Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων με το F6. Χρησιμοποιήστε το Κάτω και Δεξί Βέλος για να επιλέξετε το επιθυμητό εικονίδιο της εργαλειοθήκης και πατήστε +Enter

Εισάγει ένα αντικείμενο σχεδίασης

Επιλέξτε το έγγραφο με +F6 και πιέστε Tab

Επιλέγει ένα αντικείμενο σχεδίασης

Tab

Επιλέγει το επόμενο αντικείμενο σχεδίασης.

Shift + Tab

Επιλέγει το προηγούμενο αντικείμενο σχεδίασης.

+Home

Επιλέγει το πρώτο αντικείμενο σχεδίασης

+End

Επιλέγει το τελευταίο αντικείμενο σχεδίασης

Esc

Τερματίζει την επιλογή Αντικειμένων Σχεδίου

Esc (σε κατάσταση επιλογής χειρισμού)

Εξέρχεται από την κατάσταση επιλογής σημείων χειρισμού και επιστρέφει σε κατάσταση επιλογής αντικειμένου

Πάνω/κάτω/αριστερό/δεξί βέλος

Μετακινήστε το επιλεγμένο σημείο (η λειτουργία συγκράτηση στο πλέγμα είναι προσωρινά απενεργοποιημένη, αλλά τα τελικά σημεία ακόμη μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους).

+Πάνω/Κάτω/Αριστερό/Δεξιό Βέλος

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης ένα εικονοστοιχείο (pixel) (σε Κατάσταση επιλογής)

Αλλάζει το μέγεθος ενός αντκείμενου σχεδίασης (σε Κατάσταση επιλογής σημείου χειρισμού)

Περιστρέφει ένα αντικείμενο σχεδίασης(σε κατάσταση περιστροφής)

Ανοίγει τον διάλογο για τις ιδιότητες του αντικειμένου σχεδίασης.

Ενεργοποιεί την λειτουργία επιλογής σημείου για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδιασμού

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλέξτε ένα σημείο του αντικειμένου σχεδίασης (σε κατάσταση Επιλογής Σημείου) /Ακύρωση επιλογής

Το επιλεγμένο σημείο αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο.

Shift+πλήκτρο κενού

Επιλέξτε ένα πρόσθετο σημείο (σε κατάσταση Επιλογής Σημείου)

+Tab

Επιλέξτε το επόμενο σημείο του αντικειμένου σχεδίασης (κατάσταση Επιλογής Σημείου)

Σε κατάσταση περιστροφής, μπορεί επίσης να επιλεγεί το κέντρο της περιστροφής

+Shift+Tab

Επιλέξτε το προηγούμενο σημείο του αντικείμενου σχεδίασης (κατάσταση Επιλογής Σημείου)

+Enter

Ένα νέο αντικείμενο σχεδιασμού με προκαθορισμένο μέγεθος τοποθετείται στο κέντρο της τρέχουσας προβολής.

+Enter στο εικονίδιο επιλογής

Ενεργοποιεί το πρώτο αντικείμενο σχεδιασμού στο έγγραφο

Esc

Φεύγει από την κατάσταση σημείου επιλογής. Το αντικείμενο σχεδιασμού επιλέγεται κατόπιν .

Επεξεργασία ενός σημείου ενός αντικείμενου σχεδιασμού (κατάσταση επεξεργασίας σημείου)

Οποιοδήποτε πλήκτρο κειμένου ή αριθμού

Αν ένα αντικείμενο σχεδιασμού είναι επιλεγμένο, περνάει σε κατάσταση επεξεργασίας και τοποθετεί τον κέρσορα στο τέλος του κειμένου μέσα στο αντικείμενο σχεδίασης. Ένας εκτυπώσιμος χαρακτήρας εισάγεται.

πλήκτρο ενώ δημιουργείτε ή τροποποιείτε το μέγεθος ενός αντικειμένου γραφικών

Η θέση του κέντρου του αντικειμένου είναι σταθερή

Το πλήκτρο Shift κατά την διάρκεια που δημιουργείτε ή αυξομειώνετε τη κλίμακα ενός γραφικού αντικειμένου.

Η αναλογία του πλάτους του αντικειμένου προς το ύψος είναι σταθερή.