Γραμμή φίλτρων εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο

Φίλτρο

Αναστροφή

Το φίλτρο αυτό αναστρέφει τις τιμές χρώματος μιας έγχρωμης εικόνας ή τις τιμές φωτεινότητας σε μια εικόνα ασπρόμαυρη ή με διαβαθμίσεις του γκρι. Εφαρμόστε το φίλτρο ξανά για να αντιστρέψετε το εφέ.

Εικονίδιο

Αναστροφή

Ομαλά

Μαλακώνει ή θολώνει την εικόνα εφαρμόζοντας ένα χαμηλού περάσματος φίλτρο.

Εικονίδιο

Ομαλά

Όξυνση

Οξύνει την εικόνα με το να εφαρμόζει ένα υψηλού περάσματος φίλτρο.

Εικονίδιο

Όξυνση

Αφαίρεση θορύβου

Αφαιρεί τον θόρυβο με το να εφαρμόζει ένα ενδιάμεσο φίλτρο.

Εικονίδιο

Αφαίρεση θορύβου

Έκθεση στο φως

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για τον καθορισμό έκθεσης φωτός. Η έκθεση φωτός αναφέρεται σε ένα εφέ που επεξηγεί τι μπορεί να συμβεί αν η φωτογραφία εκτεθεί σε πολύ φως κατα την διάρκεια της εμφάνισης σε εργαστήριο. Τα χρώματα αναστρέφονται εν μέρει.

Εικονίδιο

Έκθεση στο φως

Παράμετροι

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το βαθμό και τον τύπο της έκθεσης στο φως.

Τιμή ορίου

Ορίζει το βαθμό φωτεινότητας, σε ποσοστό επί τοις εκατό, πάνω από το οποίο τα εικονοστοιχεία πρόκειται να εκτεθούν στο φως.

Αναστροφή

Ορίζει την αναστροφή όλων των εικονοστοιχείων.

Γήρανση

Όλα τα εικονοστοιχεία είναι ρυθμισμένα στις γκρι τους τιμές, και έπειτα τα κανάλια πράσινου και μπλέ χρώματος μειώνονται σύμφωνα με τον αριθμό που ορίζετε. Το κανάλι κόκκινου χρώματος δεν αλλάζει.

Εικονίδιο

Γήρανση

Βαθμός Γήρανσης

Καθορίζει την ένταση της γήρανσης, σε ποσοστό επί τοις εκατό. Στο 0% βλέπετε τις γκρίζες τιμές όλων των εικονοστοιχείων. Στο 100% μόνο το κανάλι κόκκινου χρώματος παραμένει.

Αφίσα

Ανοίγει έναν διάλογο για να καθορίσει τον αριθμό των χρωμάτων αφισών. Αυτό το εφέ είναι βασισμένο στη μείωση του αριθμού χρωμάτων. Κάνει τις φωτογραφίες να μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής.

Εικονίδιο

Αφίσα

Χρώματα Αφίσας

Ορίζει τον αριθμό χρωμάτων στον οποίο η εικόνα πρόκειται να μειωθεί.

Pop Art

Μετατρέπει μία εικόνα σε μία μορφή pop-art.

Icon

Pop Art

Ανθρακογραφία

Εμφανίζει την εικόνα ως ανθρακογραφία. Τα περιγράμματα της εικόνας είναι σχεδιασμένα σε μαύρο χρώμα, και τα αρχικά χρώματα έχουν αποκρυφθεί.

Σύμβολο

Ανθρακογραφία

Aνάγλυφο

Εμφανίζει ένα διάλογο για δημιουργία αναγλύφων. Μπορείτε να διαλέξετε τη θέση της φανταστικής πηγής φωτός που εξακριβώνει τον τύπο της σκιάς που δημιουργείται, και πώς η γραφική εικόνα εμφανίζεται ως ανάγλυφο.

Σύμβολο

Aνάγλυφο

Πηγή Φωτός

Εισάγει τη θέση της πηγής φωτός. Μία τελεία αντιπροσωπεύει την πηγή φωτός.

Μωσαϊκό

Χρησιμοποιεί μικρές ομάδες από εικονοστοιχεία σε περιοχές ορθογωνίου με το ίδιο χρώμα. Όσο μεγαλύτερα είναι τα μεμονωμένα ορθογώνια, τόσο λιγότερες λεπτομέρειες θα έχει η γραφική εικόνα.

Σύμβολο

Μωσαϊκό

Ανάλυση στοιχείου

Καθορίζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων που πρόκειται να ενωθούν σε ορθογώνια.

Πλάτος

Ορίζει το πλάτος των μεμονομένων πλακιδίων.

Ύψος

Ορίζει το ύψος των μεμονομένων πλακιδίων.

Επισήμανση άκρων

Επισημαίνει, ή οξύνει, τα άκρα του αντικειμένου.