Τροποποίηση Εγγράφου

Όταν οι αλλαγές στο έγγραφο δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί ένας αστερίσκος "*" στο πεδίο αυτό της γραμμής κατάστασης. Αυτό ισχύει και για τα νέα έγγραφα που δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί.