Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό το πεδίο ανοίγει ο διάλογος Μεγέθυνση, όπου μπορείτε να μεταβάλετε τον τρέχοντα παράγοντα μεγέθυνσης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος αυτού του πεδίου για να εμφανίσετε μια λίστα επιλογών με όλα τα διαθέσιμα μεγέθη εστίασης.