Κώδικας HTML

Εμφανίζει το πηγαίο κείμενο του τρέχοντος εγγράφου HTML. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο HTML, ή κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κώδικας HTML

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος σε ένα έγγραφο HTML

Εικονίδιο

Κώδικας HTML


Στην πηγαία λειτουργία HTML, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ετικέτες του HTML. Αποθηκεύστε το έγγραφο ως απλό έγγραφο κειμένου. Εκχωρήστε μια επέκταση .html ή .htm για να καθορίσετε το έγγραφο ως HTML.