Όνομα πίνακα

Εμφανίζει τη γραμμή "Πίνακας" στο χαμηλότερο κομμάτι του Σχεδιασμού ερωτήματος.

Εικονίδιο

Όνομα πίνακα