Προβολή σχεδιασμού Ναι/Όχι

Εμφανίζει την προβολή σχεδιασμού ή την προβολή SQL του ερωτήματος.

Εικονίδιο

Προβολή σχεδιασμού Ναι/Όχι