Προσθήκη Πινάκων

Στο διάλογο Προσθήκη πίνακα , επιλέξτε τους πίνακες που χρειάζεστε για την τρέχουσα εργασία σας. Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα ή μία νέα παρουσίαση πίνακα, επιλέξτε τον αντίστοιχο πίνακα στον οποίο το ερώτημα ή η παρουσίαση πίνακα πρέπει να αναφέρονται. Όταν εργάζεστε με σχεσιακές βάσεις, επιλέξτε τους πίνακες μεταξύ των οποίων θέλετε να ορίσετε σχέσεις.

Οι εισαχθέντες πίνακες εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο στη σχεδίαση ερωτημάτων ή σε σχεσιακά παράθυρα, μαζί με μία λίστα πεδίων που περιέχονται στον πίνακα. Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος και τη σειρά αυτού του παραθύρου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή -Σχεδίαση Πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία


Πίνακας

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει τους διαθέσιμους πίνακες σε λίστα. Για να εισάγετε έναν πίνακα, επιλέξτε έναν από τη λίστα και κάντε κλικ στο Προσθήκη. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα του πίνακα και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, το οποίο θα περιέχει τα πεδία του πίνακα στην κορυφή του σχεδιασμού ερωτήματος ή του σχεσιακού παραθύρου.

Προσθήκη

Εισάγει τον επιλεγμένο πίνακα.

Κλείσιμο

Κλείνει το διάλογο Εισαγωγή πινάκων.