Προέλευση δεδομένων τρέχοντος εγγράφου

Εμφανίζει, στην αναζήτηση βάσεων δεδομένων, τον πίνακα που είναι συνδεδεμένος με το τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Προέλευση δεδομένων τρέχοντος εγγράφου

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ανταλλαγή βάσης δεδομένων για να επιλέξετε έναν άλλο πίνακα.