Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Ενεργοποιεί μια επιπλέον προβολή πίνακα όταν βρίσκεστε σε προβολή φόρμας. Όταν η λειτουργία Προέλευση δεδομένων σε μορφή πίνακα είναι ενεργοποιημένη, βλέπετε τον πίνακα σε μία περιοχή πάνω από τη φόρμα.

Εικονίδιο

Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Η προβολή πίνακα και η προβολή φόρμας αντανακλούν τα ίδια δεδομένα. Μεταβολές στον πίνακα θα είναι ορατές και στη φόρμα και το αντίστροφο.

Αν υπάρχουν πολλές λογικές μορφές σε ένα έγγραφο, ο πίνακας μπορεί να εμφανίζει μόνο μία κάθε φορά.