Εφαρμογή φίλτρου

Εναλλάσσει μεταξύ της φιλτραρισμένης και μη φιλτραρισμένης προβολής του πίνακα.

Εικονίδιο

Εφαρμογή φίλτρου

Η λειτουργία Εφαρμογή Φίλτρου διατηρεί τα φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα που έχουν ρυθμιστεί. Δε χρειάζεται να τα ορίσετε ξανά.