Δεδομένα σε Πεδία

Ενημερώνει τα περιεχόμενα των υπαρχόντων πεδίων βάσης δεδομένων ανάλογα με τις επισημανσμένες εγγραφές. Το εικονίδιο Δεδομένα σε Πεδία είναι διαθέσιμο μόνο αν το τρέχον έγγραφο είναι ένα έγγραφο κειμένου.

Εικονίδιο

Δεδομένα σε πεδία