Αποθήκευση Εγγραφής

Αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή-πίνακα της βάσης δεδομένων. Το εικονίδιο Αποθήκευση Εγγραφής βρίσκεται στη γραμμή του πίνακα δεδομένων

Icon

Αποθήκευση

Οι αλλαγές στο περιεχόμενο μιας εγγραφής αποθηκεύονται αυτόματα όταν επιλέγετε άλλη εγγραφή. Για να αποθηκεύσετε αλλαγές χωρίς να επιλέξετε άλλη εγγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση Εγγραφής.