Επεξεργασία αρχείου

Χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία αρχείου εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση επεξεργασίας.

Εικονίδιο

Επεξεργασία αρχείου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δείκτη επιλογής σε ένα έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στην Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτεΕπιλογή κειμένου. Ο δείκτης επιλογής δεν αναβοσβήνει.