Μετακίνηση κάτω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο μετά από αυτήν που βρίσκεται από κάτω της.

Αν έχετε αριθμημένες παραγράφους και πατήσετε το εικονίδιο Μετακίνηση κάτω , τα νούμερα θα προσαρμοστούν στην τρέχουσα σειρά.

Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πατώντας +Κάτω Βέλος.

Εικονίδιο

Μετακίνηση κάτω