Μετακίνηση πάνω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο πριν από εκείνη που βρίσκεται από πάνω της.

Αν έχετε αριθμημένες παραγράφους και πατήσετε το εικονίδιο Μετακίνηση πάνω , τα νούμερα θα προσαρμοστούν στην τρέχουσα σειρά.

Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πατώντας +Πάνω βέλος.

Εικονίδιο

Μετακίνηση πάνω