Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Σύρετε ένα γωνιακό σημείο ελέγχου του αντικειμένου προς την φορά που επιθυμείτε να το περιστρέψετε.

Εικονίδιο

Περιστροφή