Αλλαγή αγκύρωσης

Σας επιτρέπει να μετατρέψετε την αγκύρωση ενός αντικειμένου. Το εικονίδιο Αλλαγή αγκύρωσης είναι ορατό μόνο αν ένα αντικείμενο όπως ένα γραφικό ή πεδίο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγκύρωση περιέχονται στην ενότητα Αγκύρωση της Βοήθειας.