Μείωση αποστάσεων

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Μείωση αποστάσεων για να μειώσετε τις αποστάσεις παραγράφων πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο

Μείωση αποστάσεων

Μπορείτε να κάνετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις αποστάσεις επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και Διάστιχο