Αύξηση απόστασης

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αύξηση απόστασης για να αυξήσετε τις αποστάσεις παραγράφων πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο

Αύξηση απόστασης

Μπορείτε να κάνετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις αποστάσεις επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και Διάστιχο