Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων παρασκηνίου σελίδων (Υδατογράφημα)

Εικονίδιο

Χρώμα φόντου