Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Καθορίζει την οριζόντια διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά