Τεχνοτροπίες

Ορίζει θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο τεχνοτροπιών, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Κάθε εφαρμογή του LibreOffice έχει το δικό της παράθυρο τεχνοτροπιών. Έτσι υπάρχουν ξεχωριστά παράθυρα για , για και για .

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες