Εμφάνιση πλέγματος

Καθορίζει εάν θα εμφανιστεί το πλέγμα.

Εικονίδιο

Εμφάνιση πλέγματος