Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Εναλλάσσει την λειτουργία σχεδιασμού από ενεργή σε ανενεργή και το αντίστροφο. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αλλάζει γρήγορα ανάμεσα σε Σχεδιασμό και λειτουργία Χρήστη. Ενεργοποιείστε για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας, απενεργοποιείστε για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων πεδίων ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Κατάσταση σχεδιασμού Ναι/Όχι


Εικονίδιο σημείωσης

Να λάβετε υπόψιν σας την λειτουργία της επιλογής Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού. Αν το Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού είναι ενεργοποιημένο, το έγγραφο θα ανοίγει πάντα στην λειτουργία σχεδιασμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία αποθηκεύτηκε.


Αν η φόρμα σας είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και εσείς απενεργοποιήσετε την λειτουργία Σχεδιασμού, τότε η Γραμμή φόρμας προβάλλεται στο χαμηλότερο περιθώριο του παραθύρου του εγγράφου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο προς την βάση δεδομένων στο Ιδιότητες Φόρμας.