Γεγονότα

Η σελίδα καρτέλας Γεγονότα , σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή σε συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε μια φόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Φόρμα - Γεγονότα

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων πεδίων ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε στο εικονίδιοΦόρμα - στην καρτέλα Γεγονότα


Για να συνδέσετε ένα γεγονός με μια μακροεντολή, γράψτε πρώτα μια μακροεντολή η οποία περιέχει όλες τις εντολές οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν όταν λάβει χώρα το γεγονός. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε αυτή τη μακροεντολή στο αντίστοιχο γεγονός κάνοντας κλικ στο κουμπί... που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο γεγονός. Θα ανοίξει ο διάλογος Ανάθεση Μακροεντολής , όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μακροεντολή.

Οι παρακάτω ενέργειες είναι δυνατόν να διαμορφωθούν μεμονωμένα, το οποίο σημαίνει πως έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας παράθυρα διαλόγου για να περιγράψετε μια ενέργεια:

  1. Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος,

  1. Επιβεβαίωση διαδικασίας διαγραφής (για εγγραφές δεδομένων),

  1. Παράμετροι ερωτήματος,

  1. Έλεγχος εισαγωγής κατά την αποθήκευση εγγραφής δεδομένων.

Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε μια αίτηση "επιβεβαίωση διαγραφής" όπως "Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή του πελάτη τάδε;" όταν διαγράφετε μια εγγραφή δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα γεγονότα προβάλλονται στον διάλογο των γεγονότων και δεν είναι δυνατή ή άμεση επεξεργασία τους. Μπορείτε να διαγράψετε ένα γεγονός από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Del.


Το παρακάτω σημειώνει και περιγράφει όλα τα γεγονότα μέσα σε μια φόρμα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με μια μακροεντολή:

Επιβεβαίωση διαγραφής

Το συμβάν Επιβεβαίωση διαγραφής συμβαίνει μόλις τα δεδομένα έχουν διαγραφεί από την φόρμα. Για παράδειγμα, η συνδεδεμένη μακροεντολή μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση σε πλαίσιο διαλόγου.

Κατά τη φόρτωση

Το συμβάν Κατά την φόρτωση λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη φόρτωση της φόρμας.

Κατά την αποφόρτωση

Το συμβάν Κατά την αποφόρτωση συμβαίνει αμέσως μετά την εκφόρτωση της φόρμας, το οποίο αημαίνει ότι διαχωρίζεται από την προέλευση δεδομένων.

Κατά την επαναφόρτωση

Το συμβάν Κατά την επαναφόρτωση συμβαίνει αμέσως μετά την επαναφόρτωση της φόρμας. Το περιεχόμενο των αρχείων έχει ήδη ανανεωθεί.

Μετά την αλλαγή εγγραφής

Το συμβάν Μετά την αλλαγή εγγραφής συμβαίνει αμέσως αφότου ο υπάρχον δείκτης εγγραφής έχει αλλάξει.

Μετά την ενέργεια εγγραφής

Το συμβάν Μετά από την ενέργεια εγγραφής λαμβάνει χώρα αμέσως μόλις το υπάρχον έγγραφο έχει αλλάξει.

Παράμετροι γεμίσματος

Το συμβάν Παράμετροι γεμίσματος συμβαίνει όταν η φόρμα για να φορτώσει έχει παραμέτρους που πρέπει να συμπληρωθούν. Για παράδειγμα, η προέλευση δεδομένων της φόρμας μπορεί να είναι η ακόλουθη SQL εντολή:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Εδώ το :name είναι μία παράμετρος που πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη φόρτωση. Η παράμετρος συμπληρώνεται αυτόματα από την κύρια φόρμα εφόσον αυτό είναι δυνατό. Αν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της παραμέτρου, καλείται το συμβάν αυτό, οπότε είναι δυνατή η συμπλήρωση της παραμέτρου από μια συνδεδεμένη μακροεντολή.

Παρουσιάστηκε σφάλμα

Το γεγονός Παρουσιάστηκε σφάλμα ενεργοποιείται εάν παρουσιαστεί ένα σφάλμα καθώς έχουμε πρόσβαση στην προέλευση δεδομένων. Αυτό εφαρμόζεται σε φόρμες, σε πλαίσια λίστας και σε σύνθετα πλαίσια.

Πριν από την επαναφόρτωση

Το συμβάν Πριν την επαναφόρτωση συμβαίνει πριν την επαναφόρτωση της φόρμας. Το περιεχόμενο των αρχείων δεν έχει ανανεωθεί ακόμη.

Πριν την αλλαγή εγγραφής

Το συμβάν Πριν την ενέργεια εγγραφής συμβαίνει πριν αλλάξει η υπάρχουσα εγγραφή. Για παράδειγμα, η συνδεδεμένη μακροεντολή μπορεί να εμποδίσει αυτή την ενέργεια με το να επιστρέψει "FALSE".

Πριν την αποφόρτωση

Το συμβάν Πριν την αποφόρτωση συμβαίνει πριν την εκφόρτωση της φόρμας, το οποίο σημαίνει ότι διαχωρίζεται από την προέλευση δεδομένων.

Πριν την ενέργεια εγγραφής

Το συμβάν Πριν την ενέργεια εγγραφής συμβαίνει πριν αλλάξει η υπάρχουσα εγγραφή. Για παράδειγμα, η συνδεδεμένη μακροεντολή μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση σε πλαίσιο διαλόγου.

Πριν την ενημέρωση

Το συμβάν πριν την ενημέρωση συμβαίνει πριν γίνει ο έλεγχος των περιεχομένων που άλλαξαν από τον χρήστη για να γραφτούν μέσα στη προέλευση δεδομένων. Η συνδεδεμένη μακροεντολή μπορεί, για παράδειγμα, να εμποδίσει αυτή την ενέργεια με το να επιστρέψει "FALSE".

Μετά την ενημέρωση

Το συμβάν μετά την ενημέρωση συμβαίνει αφότου γίνει ο έλεγχος των περιεχομένων που άλλαξαν από τον χρήστη για να γραφτούν μέσα στη προέλευση δεδομένων.

Πριν την επαναφορά

Το συμβάν Πριν την επαναφορά συμβαίνει πριν επαναφερθεί μια φόρμα. Η συνδεδεμένη μακροσειρά μπορεί, για παράδειγμα, να εμποδίσει αυτή την ενέργεια με το να επιστρέψει "FALSE".

Μία φόρμα επαναφέρεται όταν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω συνθήκες:

  1. Ο χρήστης πιέζει ένα κουμπί (HTML) το οποίο καθορίζεται ως κουμπί επαναφοράς.

  2. Μια νέα και καινούργια εγγραφή δημιουργείται μέσα σε μια φόρμα που είναι συνδεδεμένη με την προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, στη τελευταία εγγραφή, το κουμπί Επόμενη Εγγραφή μπορεί να πατηθεί.

Μετά την επαναφορά

Το συμβάν Mετά την επαναφορά συμβαίνει αφότου μια φόρμα έχει επαναφερθεί.

Πριν την υποβολή

Το συμβάν Πριν την υποβολή συμβαίνει πριν την αποστολή των δεδομένων της φόρμας.