Γεγονότα

Στην σελίδα καρτελών Γεγονότα έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μακροεντολές σε γεγονότα που συμβαίνουν στα πεδία ελέγχου μιας φόρμας.

Όταν εμφανίζεται το συμβάν, η συνδεμένη μακροεντολή θα καλείται. Για να αναθέσετε μια μακροεντολή σε συμβάν, πατήστε το πλήκτρο .... Ανοίγει ο διάλογος Ανάθεση ενέργειας

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Πεδίο ελέγχου - Γεγονότα

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων πεδίων ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο πεδίο ελέγχου - στην καρτέλα Γεγονότα


Με βάση το πεδίο ελέγχου, διαφορετικά γεγονότα είναι διαθέσιμα. Μόνο τα διαθέσιμα γεγονότα για το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου και περιβάλλον είναι σημειωμένα στη σελίδα καρτελών Γεγονότα. Είναι καθορισμένα τα ακόλουθα γεγονότα:

Έγκριση ενέργειας

Αυτό το γεγονός λαμβάνει χώρα πριν μια ενέργεια εφαρμοστεί με κλικ στο πεδίο ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, το να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί "Υποβολή" θέτει σε εφαρμογή μια ενέργεια αποστολής, παρόλα αυτά, η πραγματική διαδικασία "αποστολή" ξεκινά μόνο όταν συμβαίνει το γεγονός Κατά την εκτέλεση. Το γεγονός Έγκριση ενέργειας σας επιτρέπει να τερματίσετε τη διαδικασία. Αν η συνδεδεμένη μέθοδος επιστρέψει ΛΑΘΟΣ, το Κατά την αρχικοποίηση δε θα εκτελεστεί.

Εκτέλεση ενέργειας

Το γεγονός Εκτέλεση ενέργειας συμβαίνει όταν ξεκινάει μια ενέργεια. Παραδείγματος χάριν, αν έχετε ένα κουμπί "Υποβολή" στη φόρμα σας , η διαδικασία αποστολής αντιπροσωπεύει την ενέργεια η οποία θα ξεκινήσει.

Τροποποιημένο

Το γεγονός Τροποποιημένο λαμβάνει χώρα όταν το πεδίο ελέγχου χάσει την εστίαση και το περιεχόμενο του πεδίου ελέγχου έχει αλλάξει από τη στιγμή της απώλειας εστίασης.

Τροποποίηση κειμένου

Το γεγονός Τροποποίηση κειμένου λαμβάνει χώρα αν εισάγετε ή τροποποιήσετε ένα κείμενο σε ένα πεδίο εισαγωγής.

Η κατάσταση του αντικειμένου τροποποιήθηκε

Το συμβάν Η κατάσταση του στοιχείου άλλαξε λαμβάνει χώρα εάν η κατάσταση του πεδίου ελέγχου έχει αλλάξει.

Σε περίπτωση εστίασης

Το γεγονός Σε περίπτωση εστίασης λαμβάνει χώρα αν ένα πεδίο ελέγχου λάβει την εστίαση.

Στην περίπτωση απώλειας εστίασης

Το γεγονός Στην περίπτωση απώλειας εστίασης λαμβάνει χώρα όταν χαθεί η εστίαση ενός πεδίου ελέγχου.

Πλήκτρο πιεσμένο

Το γεγονός Πλήκτρο πιεσμένο λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης πιέσει οποιοδήποτε πλήκτρο, ενώ το πεδίο ελέγχου έχει την εστίαση.Αυτό το γεγονός μπορεί να συνδεθεί με μια μακροεντολή για τον έλεγχο των εισόδων.

Πλήκτρο απελευθερωμένο

Το γεγονός Πλήκτρο απελευθερωμένο λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης απελευθερώσει οποιοδήποτε πλήκτρο ενώ το πεδίο ελέγχου έχει την εστίαση.

Ποντίκι εντός

Το γεγονός Ποντίκι εντός λαμβάνει χώρα αν το ποντίκι βρίσκεται μέσα στο πεδίο ελέγχου.

Μετακίνηση ποντικιού με πιεσμένο πλήκτρο

To γεγονός Μετακίνηση ποντικιού με πιεσμένο πλήκτρο λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι σύρεται ενώ ένα πλήκτρο είναι πιεσμένο. Παραδείγματος χάριν, κατά τη διάρκεια μετακίνησης και απόθεσης, ένα συμπληρωματικό πλήκτρο καθορίζει την κατάσταση (μετακίνηση ή αντιγραφή).

Κίνηση ποντικιού

Το γεγονός Κίνηση ποντικιού λαμβάνει χώρα αν το ποντίκι μετακινηθεί επάνω από το πεδίο ελέγχου.

Πλήκτρο ποντικιού πιεσμένο

Το γεγονός Πλήκτρο ποντικιού πιεσμένο λαμβάνει χώρα αν πιέσετε το πλήκτρο του ποντικιού ενώ ο δείκτης του βρίσκεται στο πεδίο ελέγχου.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την κοινοποίηση αιτήσεων ενός αναδυόμενου μενού περιβάλλοντος στο πεδίο ελέγχου.


Πλήκτρο ποντικιού απελευθερωμένο

Το γεγονός Πλήκτρο ποντικιού απελευθερωμένο λαμβάνει χώρα αν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού ενώ ο δείκτης του βρίσκεται στο πεδίο ελέγχου.

Ποντίκι εκτός

Το γεγονός Ποντίκι εκτός λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι βρίσκεται έξω από το πεδίο ελέγχου.

Πριν την ενημέρωση

Το συμβάν πριν την ενημέρωση συμβαίνει πριν γίνει ο έλεγχος των περιεχομένων που άλλαξαν από τον χρήστη για να γραφτούν μέσα στη προέλευση δεδομένων. Η συνδεδεμένη μακροεντολή μπορεί, για παράδειγμα, να εμποδίσει αυτή την ενέργεια με το να επιστρέψει "FALSE".

Μετά την ενημέρωση

Το συμβάν μετά την ενημέρωση συμβαίνει αφότου γίνει ο έλεγχος των περιεχομένων που άλλαξαν από τον χρήστη για να γραφτούν μέσα στη προέλευση δεδομένων.

Πριν την επαναφορά

Το συμβάν Πριν την επαναφορά συμβαίνει πριν επαναφερθεί μια φόρμα. Η συνδεδεμένη μακροσειρά μπορεί, για παράδειγμα, να εμποδίσει αυτή την ενέργεια με το να επιστρέψει "FALSE".

Μία φόρμα επαναφέρεται όταν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω συνθήκες:

  1. Ο χρήστης πιέζει ένα κουμπί (HTML) το οποίο καθορίζεται ως κουμπί επαναφοράς.

  2. Μια νέα και καινούργια εγγραφή δημιουργείται μέσα σε μια φόρμα που είναι συνδεδεμένη με την προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, στη τελευταία εγγραφή, το κουμπί Επόμενη Εγγραφή μπορεί να πατηθεί.

Μετά την επαναφορά

Το συμβάν Mετά την επαναφορά συμβαίνει αφότου μια φόρμα έχει επαναφερθεί.