Γενικά

Η καρτέλα Γενικά σας επιτρέπει να ορίσετε τις γενικές ιδιότητες ενός στοιχείου ελέγχου φόρμας. Αυτές οι ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο στοιχείου ελέγχου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ιδιότητες για κάθε στοιχείο ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Πεδίο ελέγχου - Γενικά

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων πεδίων ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Πεδίο ελέγχου - στην καρτέλα Γενικά


Εικονίδιο σημείωσης

Αν εξάγετε το τωρινό έγγραφο φόρμας σε μορφή HTML, εξάγονται οι προεπιλεγμένες τιμές των στοιχείων ελέγχου, όχι οι πρόσφατες τιμές. Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζονται - ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου - από τη Προεπιλεγμένη τιμή (για παράδειγμα, σε πεδία κειμένου), τη Προεπιλεγμένη κατάσταση (για πεδία σήμανσης και επιλογών), και την Επιλογή Προεπιλογής (για πεδία λίστας) της ιδιότητας.


URL

Εισάγετε τη διεύθυνση URL για ένα πεδίο επιλογής για Άνοιγμα εγγράφου ή ιστοσελίδας στο πεδίο URL. Η διεύθυνση ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής.

Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω από το πεδίο επιλογής σε κατάσταση λειτουργίας χρήστη, το URL εμφανίζεται ως εκτεταμένη συμβουλή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εισαχθεί κανένα άλλο κείμενο Βοήθειας.

URL βοήθειας

Ορίζει μία ετικέτα πολλαπλών επιλογών σε ορθογραφία URL που αναφέρεται σε έγγραφο βοήθειας και η οποία μπορεί να εμφανιστεί με τη βοήθεια του πεδίου ελέγχου. Η βοήθεια για το πεδίο ελέγχου βοήθειας μπορεί να ανοιχτεί αν η εστία τοποθετηθεί στο πεδίο ελέγχου και ο χρήστης πατήσει F1.

Έλεγχος μορφής

Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή μέσω πεδίων ελέγχου τα οποία δέχονται μορφοποιημένα περιεχόμενα (ημερομηνία, ώρα, κλπ.). Αν η λειτουργία έλεγχου μορφής είναι ενεργοποιημένη (Ναι), μόνο οι επιτρεπτοί χαρακτήρες γίνονται δεκτοί. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο ημερομηνίας, μόνο οι αριθμοί και οι καθορισμοί ημερομηνιών θα γίνονται δεκτά. Όλες οι αλφαβητικές καταχωρήσεις που πληκτρολογήθηκαν από το πληκτρολόγιό σας παραβλέπονται.

Όνομα

Κάθε πεδίο ελέγχου και κάθε φόρμα έχει μια ιδιότητα Όνομα μέσω της οποίας μπορεί να αναγνωρίζεται. Το όνομα θα εμφανίζεται στην Navigator φόρμας και, χρησιμοποιώντας το όνομα, το πεδίο ελέγχου μπορεί να αναφέρεται από μία μακροεντολή. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήδη προσδιορίζουν ένα όνομα το οποίο κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας την ετικέτα και τον αριθμό του πεδίου.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν εργάζεστε με μακροεντολές, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των πεδίων ελέγχου είναι μοναδικά.


Το όνομα χρησιμοποιείται ακόμη ώστε να ομαδοποιηθούν διαφορετικά πεδία ελέγχου τα οποία ανήκουν μαζί ως προς τη λειτουργία τους, όπως τα κουμπιά επιλογών. Για να το κάνετε αυτό, δώστε το ίδιο όνομα σε όλα τα μέλη της ομάδας: πεδία ελέγχου με πανομοιότυπα ονόματα φτιάχνουν μια ομάδα. Ομαδοποιημένα πεδία ελέγχου μπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά χρησιμοποιώντας ένα Πλαίσιο Ομαδοποίησης.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του στοιχείου ελέγχου.

Ύψος γραμμής

Στα πεδία ελέγχου πίνακα, εισάγετε μια τιμή για το ύψος της γραμμής. Αν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μία τιμή ακολουθούμενη από μία έγκυρη μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα, 2 cm.

Αγκύρωση

Καθορίζει την θέση αγκύρωσης του στοιχείου ελέγχου.

Απόκρυψη επιλογής

Καθορίζει εάν η επιλογή κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου παραμένει επιλεγμένη όταν η εστίαση δεν βρίσκεται πλέον στο στοιχείο ελέγχου. Εάν ρυθμίσετε την Απόκρυψη επιλογής σε "Όχι", το επιλεγμένο κείμενο παραμένει επιλεγμένο όταν η εστίαση δεν βρίσκεται πλέον στο στοιχείο ελέγχου που εμπεριέχει το κείμενο.

Αριθμός γραμμών

Για πεδία συνδυασμών με την ιδιότητα Αναπτυσσόμενο, μπορείτε να ορίσετε πόσες γραμμές θα εμφανίζονται στη λίστα. Στα πεδία ελέγχου που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, η εμφάνιση της γραμμής θα ορίζεται από το μέγεθος του πεδίου ελέγχου και της γραμματοσειράς.

Αυτόματο γέμισμα

Η λειτουργία αυτόματου γεμίσματος σας δίνει τη δυνατότητα, όταν πληκτρολογείτε μια καταχώρηση, να επιλέξετε ανάμεσα σε προηγούμενες καταχωρήσεις της λίστας.

Γραμμή κύλισης

Προσθέτει το είδος γραμμής κύλισης που ορίσατε σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Γραμμή περιήγησης

Προσδιορίζει το αν θα φαίνεται η γραμμή περιήγησης στο κάτω περιθώριο των πεδίων ελέγχων πινάκων.

Γραμματοσειρά

Για πεδία ελέγχου που έχουν ορατό κείμενο ή τίτλους, επιλέξτε την γραμματοσειρά προβολής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Για να ανοίξετε το διάλογο Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής .... Η επιλεγμένη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται στα ονόματα των πεδίων ελέγχου και στην εμφάνιση δεδομένων σε πεδία ελέγχου πίνακα.

Γραφικά

Ένα κουμπί εικόνας έχει την ιδιότητα Γραφικά . Η ιδιότητα Γραφικά προσδιορίζει τη διαδρομή γραφικών και το όνομα αρχείου που θέλετε να εμφανίσετε στο κουμπί. Αν επιλέξετε το αρχείο γραφικού με το κουμπί ..., η διαδρομή και το όνομα αρχείου θα συμπεριληφθούν αυτόματα στο πεδίο κειμένου.

Δεκαδική ακρίβεια

Με αριθμητικά και χρηματικά πεδία μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των ψηφίων που φαίνονται στα δεξιά της δεκαδικής υποδιαστολής.

Διάστημα τιμής

Μπορείτε να προκαθορίσετε τις τιμές των διαστημάτων για τα κουμπία περιστροφής αριθμητικών και νομισματικών πεδίων. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους του πλαισίου περιστροφής, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

Διαχωριστικό χιλιάδων

Στα αριθμητικά πεδία και τα πεδία νομισμάτων, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαχωριστικό χιλιάδων ή όχι.

Δυνατότητα ανοίγματος

Ένα πεδίο ελέγχου με την ιδιότητα του αναπτυσσόμενου μενού έχει ένα επιπρόσθετο πεδίο βέλους, το οποίο ανοίγει τον κατάλογο των υπαρχουσών καταχωρήσεων μιας φόρμας, ανά πάτημα που κάνετε με το ποντίκι. Στο πεδίο Αριθμός γραμμών, μπορείτε να προσδιορίσετε πόσες γραμμές (ή σειρές) θα επιτρέπεται να εμφανίζονται με την χρήση του αναπτυσσόμενου μενού. Τα σύνθετα πλαίσια μπορούνε να διαθέτουν την ιδιότητα του αναπτυσσόμενου μενού.

Τα πεδία συνδυασμού που έχουν εισαχθεί ως στήλες σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα είναι πάντοτε αναπτυσσόμενα, από προεπιλογή.

Εγγραφές λιστών

Παρακαλείστε να σημειώσετε τις συμβουλές που αναφέρονται στα πεδία ελέγχου του πληκτρολογίου.

Η προκαθορισμένη εγγραφή λίστας προεπιλογής εισάγεται στο πλαίσιο Επιλογή προεπιλογής συνδυασμού.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι οι εγγραφές λιστών που καταχωρούνται εδώ ενσωματώνονται μόνο στη φόρμα αν, στη καρτέλα Δεδομένα στη Λίστα είδους επαφών, η επιλογή "Τιμή λίστας" είναι επιλεγμένη.


Αν δεν θέλετε οι εγγραφές λιστών να γράφονται στη βάση δεδομένων ή να μεταδοθούν στον παραλήπτη της φόρμας διαδικτύου, παρά μόνο προσδιορισμένες τιμές οι οποίες δεν είναι ορατές στη φόρμα, μπορείτε να προσδιορίσετε τις εγγραφές λιστών σε μία λίστα τιμών. Η λίστα τιμών είναι καθορισμένη στη καρτέλα Δεδομένα. Στο Είδος του περιεχόμενου λίστας, επιλέξτε την επιλογή "Τιμή λίστας". Μετά εισάγετε τις τιμές στο Περιεχόμενο λίστας που είναι να εκχωρηθούν στις αντίστοιχες ορατές εγγραφές λιστών της φόρμας. Για τη σωστή εκχώρηση, έχει σημασία η σειρά στην τιμή λίστας.

Εικονίδιο σημείωσης

Για έγγραφα HTML, μια εγγραφή λίστας που εισάγεται στην καρτέλα Γενικά ανταποκρίνεται στην HTML ετικέτα <OPTION>, μία εισαγωγή της τιμής λίστας που εισάγεται στην καρτέλα Δεδομένα στο Περιεχόμενο λίστας ανταποκρίνεται στην ετικέτα <OPTION VALUE=...>.


Εκτυπώσιμο

Καθορίζει αν επιθυμείτε να εμφανίζεται το πεδίο ελέγχου στην εκτύπωση του εγγράφου.

Ελάχ. ημερομηνία

Καθορίζει τη χρονικά παλαιότερη ημερομηνία που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

Ελάχ. ώρα

Προσδιορίζει την ελάχιστη τιμή που μπορεί να δώσει ένας χρήστης.

Ελάχιστη τιμή

Για αριθμητικά και νομισματικά πεδία μπορείτε να προσδιορίσετε μια ελάχιστη τιμή ώστε να αποτρέψετε το χρήστη από το να δώσει μια μικρότερη τιμή.

Ελάχιστη τιμή κύλισης.

Καθορίστε την ελάχιστη τιμή για το πεδίο ελέγχου μιας γραμμής κύλισης.

Ενέργεια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενέργειες περιήγησης για να σχεδιάσετε τα δικά σας πεδία περιήγησης στις βάσεις δεδομένων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να ορίσετε σε ένα κουμπί.

Ενέργεια

Περιγραφή

Κανένα

Δεν εκτελείται κάποια ενέργεια.

Υποβολή φόρμας

Στέλνει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε άλλα πεδία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας στη διεύθυνση που έχει οριστεί στο Ιδιότητες Φόρμας στο μενού URL.

Εισάγετε το URL στο πεδίο κειμένου δεδομένων "URL" της φόρμας όταν εξάγετε ένα αρχείο PDF.

Επαναφορά στοιχείων φόρμας

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σε άλλα πεδία ελέγχου στις προκαθορισμένες επιλογές (Προεπιλεγμένη κατάσταση, Επιλογή προεπιλογής , Προεπιλεγμένη τιμή).

Άνοιγμα εγγράφου / ιστοσελίδας

Ανοίξτε το URL το οποίο αναφέρεται στο μενού URL. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Πλαίσιο για να ορίσετε το πλαίσιο προορισμού.

Πρώτη εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην πρώτη εγγραφή.

Προηγούμενη έγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην προηγούμενη εγγραφή.

Επόμενη εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην επόμενη εγγραφή.

Τελευταία εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στη τελευταία εγγραφή.

Αποθήκευση εγγραφής

Αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή, αν θεωρηθεί απαραίτητο.

Αναίρεση εισαγωγής δεδομένων

Καταργεί τις αλλαγές στην τρέχουσα εγγραφή.

Δημιουργία εγγραφής

Μετακινεί την τρέχουσα φόρμα στη γραμμή εισαγωγής.

Διαγραφή εγγραφής

Διαγράφει την τρέχουσα εγγραφή.

Ενημέρωση φόρμας

Επαναφορτώνει την πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση της τρέχουσας φόρμας.


Ενέργεια σε μία εγγραφή

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στοιχεία ενέργειας σε ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής περιήγησης. Στοιχεία ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Αποθήκευση εγγραφής, Αναίρεση, Νέα εγγραφή, Διαγραφή εγγραφής, Ανανέωση.

Εναλλαγή

Προσδιορίζει αν ένα πιεστικό πλήκτρο συμπεριφέρεται ως κουμπί εναλλαγής. Αν ορίσετε την εναλλαγή σε "Ναι", μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των καταστάσεων των πεδίων ελέγχου "επιλεγμένο" και "μη επιλεγμένο", όταν πατάτε το κουμπί ή πιέζετε το πλήκτρο διαστήματος, ενώ το πεδίο ελέγχου έχει την εστίαση. Ένα κουμπί στην κατάσταση "επιλεγμένο" εμφανίζεται "πατημένο".

Ενεργοποιημένη

Αν κάποιο πεδίο ελέγχου έχει την ιδιότητα "Ενεργοποιημένη" (Ναι), ο χρήστης της φόρμας θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πεδίο ελέγχου. Εάν η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, δε θα ενεργοποιηθεί (Όχι) και θα εμφανιστεί με γκρί χρώμα.

Επανάληψη

Καθορίζει αν η ενέργεια ενός πεδίου ελέγχου, όπως ενός κουμπιού περιστροφής επαναλαμβάνεται όταν κάνετε κλικ πάνω στο πεδίο ελέγχου και κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού.

Επιλογή προεπιλογής

Ορίζει η καταχώριση πλαισίου καταλόγου να σημειώνεται ως προεπιλεγμένη καταχώριση.

Για κουμπί τύπου Επαναφοράς, η Προεπιλεγμένη επιλογή καταχώρηση καθορίζει την κατάσταση του πεδίου λίστας, στην περίπτωση που το κουμπί επαναφοράς έχει ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Για ένα πεδίο καταλόγου το οποίο περιέχει έναν κατάλογο από τιμές, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί ... προκειμένου να ανοίξετε τον διάλογο Προεπιλεγμένη επιλογή.

Στο παράθυρο διαλόγου Προεπιλεγμένη επιλογή, επιλέξτε τις καταχωρήσεις οι οποίες θέλετε να φαίνονται ως επιλεγμένες όταν ανοίγετε τη φόρμα η οποία περιέχει το πεδίο λίστας.

ΘέσηΥ

Καθορίζει την θέση Χ του στοιχείου ελέγχου σε σχέση με την αγκύρωση.

ΘέσηΧ

Καθορίζει την θέση Χ του στοιχείου ελέγχου σε σχέση με την αγκύρωση.

Καθυστέρηση

Καθορίζει την καθυστέρηση ανάμεσα σε επαναλαμβανόμενα γεγονότα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός προκαλείται κάνοντας κλικ εκεί που δείχνει το βέλος ή στο φόντο μιας γραμμής κύλισης ή σε κουμπιά περιήγησης εγγραφών μιας γραμμής περιήγησης, και εξακολουθείτε να πατάτε το ποντίκι για κάποιο χρόνο. Μπορείτε να εισάγετε μια τιμή μαζί με μια έγκυρη μονάδα χρόνου, για παράδειγμα, 2 s ή 500 ms.

Κείμενο βοήθειας

Σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ένα κείμενο βοήθειας το οποίο θα εμφανιστεί ως συμβουλή στο πεδίο ελέγχου. Η συμβουλή δείχνει το κείμενο σε κατάσταση χρήστη όταν το ποντίκι μετακινηθεί πάνω στο πεδίο ελέγχου.

Για τα URL κουμπιά, το κείμενο βοήθειας εμφανίζεται ως ενεργή βοήθεια, αντί για την URL διεύθυνση που εισάγετε υπό URL.

Κείμενο βοήθειας

Σε κάθε πεδίο ελέγχου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες πληροφορίες ή περιγραφικό κείμενο για αυτό. Η ιδιότητα αυτή βοηθά τον προγραμματιστή να αποθηκεύει πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κώδικα του προγράμματος. Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για μεταβλητές ή άλλες παραμέτρους αξιολόγησης.

Κλίμακα

Αλλαγή μεγέθους της εικόνας για να ταιριάζει στο μέγεθος του στοιχείου ελέγχου.

Κουμπί περιστροφής

Τα αριθμητικά πεδία, τα πεδία νομίσματος, τα πεδία ημερομηνίας και ώρας μπορούν να εισαχθούν στη φόρμα, ως κουμπιά περιστροφής.

Κύλιση τροχού ποντικιού

Καθορίζει για το αν θα αλλάζουν οι τιμές όταν ο χρήστης κάνει κύλιση με τη ροδέλα του ποντικιού. Ποτέ: Καμία αλλαγή στη τιμή. Κατά την εστίαση : (προεπιλογή) Η τιμή αλλάζει όταν υπάρχει εστίαση το πεδίο ελέγχου και ο τροχός δείχνει στο πεδίο ελέγχου και γίνεται κύλιση. Πάντα: Η τιμή αλλάζει όταν ο τρόχος δείχνει στο πεδίο ελέγχου και γίνεται κύλιση, χωρίς να παίζει ρόλο η εστίαση..

Λήψη εστίασης με το κλικ

Αν ρυθμίσετε αυτή την επιλογή σε "Ναι", το πεδίο επιλογής εστιάζει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί.

Μάσκα εισαγωγής

Ορίζοντας τον κωδικό του χαρακτήρα στα πεδία μοτίβων, μπορείτε να καθορίσετε τι μπορεί ο χρήστης να εισαγάγει στο μοτίβο πεδίου.

Το μήκος της μάσκας εισαγωγής καθορίζει τον αριθμό των δυνατών θέσεων εισαγωγής. Αν ο χρήστης εισαγάγει χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν στη μάσκα εισαγωγής, η εισαγωγή απορρίπτεται μόλις ο χρήστης βγει από το πεδίο. Μπορείτε να εισαγάγετε τους παρακάτω χαρακτήρες για να καθορίσετε τη μάσκα εισαγωγής:

Χαρακτήρας

Έννοια

L

Σταθερά κειμένου. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του τμήματος. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται στην αντίστοιχη θέση της μάσκας χαρακτήρων.

a

Εδώ μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες a-z και A-Z. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες δε μετατρέπονται σε πεζούς.

A

Εδώ μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες A-Z. Αν εισαχθεί πεζός χαρακτήρας, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

c

Εδώ μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες a-z, A-Z και 0-9. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες δε μετατρέπονται σε πεζούς.

C

Εδώ μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες Α-Ζ και 0-9. Αν εισαχθεί πεζός χαρακτήρας, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

N

Εδώ μπορούν να εισαχθούν μόνο οι χαρακτήρες 0-9.

x

Μπορούν να εισαχθούν όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.

X

Εδώ μπορούν να εισαχθούν όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες. Αν χρησιμοποιηθεί πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.


Για τη μάσκα χαρακτήρων "__.__.2000", για παράδειγμα, καθορίστε τη μάσκα εισαγωγής "NNLNNLLLLL" έτσι ώστε, κατά την εισαγωγή της ημερομηνίας, ο χρήστης να μπορεί να εισαγάγει μόνο τέσσερα ψηφία.

Μάσκα χαρακτήρων

Σε πεδία με μάσκα, μπορείτε να προσδιορίσετε μία μάσκα χαρακτήρων. Μία μάσκα χαρακτήρων περιέχει τις αρχικές τιμές μίας φόρμας και είναι πάντοτε ορατή μετά τη λήψη της φόρμας. Χρησιμοποιώντας ένα κωδικό χαρακτήρα για τη μάσκα εισαγωγής, μπορείτε να ορίσετε τις εγγραφές τις οποίες ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει στο πεδίο με μάσκα.

Εικονίδιο σημείωσης

Το μήκος της μάσκας χαρακτήρων πρέπει να αντιστοιχεί πάντοτε στο μήκος της μάσκας εισαγωγής. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η μάσκα εισαγωγής περικόπτεται ή συμπληρώνεται με κενά διαστήματα, μέχρι να φτάσει το μήκος της μάσκας εισαγωγής.


Μέγ. ημερομηνία

Μπορείτε να καθορίσετε μία ημερομηνία την οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποια άλλη καταχώρηση από το χρήστη.

Μέγεθος εικονιδίου

Καθορίζει εάν τα εικονίδια στην επιλεγμένη γραμμή περιήγησης θα είναι μικρά ή μεγάλα.

Μέγιστη τιμή

Για αριθμητικά πεδία και πεδία νομισμάτων, μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

Μέγιστη τιμή κύλισης.

Καθορίστε τη μέγιστη τιμή για το πεδίο ελέγχου μιας γραμμής κύλισης.

Μέγιστη ώρα

Μπορείτε να καθορίσετε μία τιμή ώρας που δεν μπορεί να την υπερβεί κάποια άλλη τιμή που εισάγει ο χρήστης.

Μέγιστο μήκος κειμένου

Για τα πεδία κειμένου και συνδυασμών, μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να εισάγει ο χρήστης. Αν αυτή η ιδιότητα του πεδίου ελέγχου είναι αβέβαιη, η προκαθορισμένη ρύθμιση θα είναι 0.

Αν το πεδίο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με μία βάση δεδομένων και το μήκος κειμένου είναι να γίνει αποδεκτό από το πεδίο ορισμού της βάσης δεδομένων, δεν πρέπει να εισάγετε εδώ το μήκος κειμένου. Οι ρυθμίσεις γίνονται αποδεκτές μόνο από τη βάση δεδομένων, αν η ιδιότητα του πεδίου ελέγχου δεν ήταν καθορισμένη("Μη ορισμένη" κατάσταση).

Μεγάλη αλλαγή

Καθορίστε την τιμή η οποία θα προστίθεται ή θα αφαιρείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ δίπλα σε έναν ολισθητή στη γραμμή πάνω στη γραμμή κύλισης.

Μικρή αλλαγή

Καθορίστε την τιμή η οποία θα προστίθεται ή θα αφαιρείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο βέλους πάνω στη γραμμή κύλισης.

Μορφή ημερομηνίας

Με τα πεδία ημερομηνίας μπορείτε να αποφασίσετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας.

Εικονίδιο σημείωσης

Όλα τα πεδία μορφοποίησης (ημερομηνία, ώρα, νόμισμα, αριθμητικό), μορφοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με την επιλεγμένη μορφή μόλις βγείτε από αυτά, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσατε την εισαγωγή.


Μορφή ώρας

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή μορφή για την προβολή της ώρας.

Μορφοποίηση

Καθορίζει τον κώδικα μορφοποίησης για το στοιχείο ελέγχου. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής ... για να επιλέξετε τον κωδικό μορφοποίησης.

Μόνο για ανάγνωση

Η ιδιότητα Μόνο για ανάγνωση μπορεί να ανατεθεί σε όλα τα πεδία ελέγχου στα οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο. Αν αναθέσετε την ιδιότητα μόνο για ανάγνωση σε ένα πεδίο εικόνας το οποίο χρησιμοποιεί γραφικά από μία βάση δεδομένων, ο χρήστης δε θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει νέα γραφικά μέσα στη βάση.

Οι γραμμές κειμένου τελειώνουν με

Για πεδία κειμένου, επιλέξτε τη σειρά και τον κωδικό τέλους γραμμής που χρησιμοποιείτε όταν γράφετε κείμενο σε μια στήλη βάσης δεδομένων.

Ορατό

Καθορίζει για το αν το στοιχείο ελέγχου θα είναι ορατό στην κατάσταση λειτουργίας. Στη λειτουργία σχεδίασης το στοιχείο ελέγχου θα είναι πάντα ορατό.

Σημειώστε ότι αν ορίσετε αυτή τη ιδιότητα σε "Ναι" (η προεπιλογή), αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το στοιχείο έλεγχου θα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη. Υπάρχουν επιπρόσθετοι περιορισμοί που υπολογίζουν την αποτελεσματική ορατότητα του στοιχείου. Για παράδειγμα αν ένα στοιχείο ελέγχου είναι τοποθετημένο σε μια κρυφή ενότητα του Writer, τότε δεν θα είναι ποτέ ορατό μέχρι η ενότητα να γίνει πάλι ορατή.

Αν αυτή η ιδιότητα ορισθεί σε "Όχι", τότε το στοιχείο ελέγχου θα είναι πάντα κρυφό σε κατάσταση λειτουργίας.

Παλαιότερες εκδόσεις από το 3.1 θα αγνοούν σιωπηρά αυτή την ιδιότητα όταν διαβάζουν έγγραφα που την χρησιμοποιούν.

Ορατό μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος της μπάρας κύλισης σε "value units". Μια τιμή ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 θα είχε σαν αποτέλεσμα ο φυλλομετρητής να καταλαμβάνει το μισό φόντο.

Εάν είναι 0, τότε το πλάτος του φυλλομετρητή θα ισούται με το ύψος του.

Ορισμός θέσης

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στοιχεία θέσης σε ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής περιήγησης. Στοιχεία θέσης είναι τα ακόλουθα: Ετικέτα εγγραφής, Θέση εγγραφής, Ετικέτα μετρητή εγγραφών, Μετρητής εγγραφών.

Πεδίο ετικέτας

Ορίζει την προέλευση για την ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο του πεδίου ετικέτας θα χρησιμοποιηθεί αντί για το όνομα του πεδίου της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, στο Περιήγηση φίλτρου, στο διάλογο Αναζήτηση και ως όνομα στήλης στην προβολή πίνακα.

Για να καθορίσετε ως μνημονικό ένα χαρακτήρα της ετικέτας, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτό το πεδίο ελέγχου πατώντας το χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο, εισάγετε μια περισπωμένη μπροστά από το χαρακτήρα στην επιγραφή.

Όταν χρησιμοποιείτε κουμπιά επιλογών, μόνο το κείμενο ενός πλαισίου ομαδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο ετικέτας. Το κείμενο αυτό ισχύει για όλα τα πεδία επιλογών που ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Αν πατήσετε στο κουμπί ... που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο κειμένου, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ετικέτας. Εδώ επιλέγετε μια ετικέτα από τον κατάλογο των διαθέσιμων πεδίων ετικετών.

Επιλέξτε το πλαίσιο Χωρίς ανάθεση για να αφαιρέσετε τη σύνδεση μεταξύ ενός πεδίου ελέγχου και του πεδίου ετικέτας με το οποίο έχει γίνει η αντιστοίχιση.

Περίγραμμα

Με πεδία ελέγχου τα οποία έχουν πλαίσιο, μπορείτε να προσδιορίσετε την προβολή των περιθωρίων με χρήση της ιδιότητας Περίγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών "Χωρίς πλαίσιο", "3-D όψη" ή "επίπεδο".

Περιήγηση

Καθορίζει αν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται τα στοιχεία περιήγησης σε ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής περιήγησης. Τα στοιχεία περιήγησης είναι τα ακόλουθα: Πρώτη εγγραφή, Προηγούμενη εγγραφή, Επόμενη εγγραφή, Τελευταία εγγραφή.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος που έχουν οι στήλες στο πεδίο ελέγχου του πίνακα σε ενότητες που υπάρχουν στις επιλογές του τομέα LibreOffice. Αν επιθυμείτε, έχετε επίσης τη δυνατότητα να εισάγετε μια τιμή μαζί με μια έγκυρη μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα, 2 cm.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του στοιχείου ελέγχου.

Πλαίσιο

Μπορείτε επίσης να εισάγετε το πλαίσιο προορισμού όπου θα εμφανιστεί το URL που ανοίγετε όταν πατάτε ένα κουμπί στο οποίο αντιστοιχεί η ενέργεια Άνοιγμα εγγράφου η ιστοσελίδας.

Αν πατήσετε στο πεδίο, μπορείτε να επιλέξετε μια δυνατότητα από τον ανοιχτό κατάλογο η οποία καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να φορτωθεί το επόμενο έγγραφο. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

Καταχώρηση

Έννοια

_blank

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα νέο κενό πλαίσιο.

_parent

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα γονικό πλαίσιο ανώτερου επιπέδου. Αν δεν υπάρχει γονικό πλαίσιο, το έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_self

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_top

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο επάνω παράθυρο, δηλαδή, στο ανώτερο πλαίσιο της ιεραρχίας. Αν αυτό το πλαίσιο είναι ήδη το ανώτερο παράθυρο, το έγγραφο θα δημιουργηθεί στο τρέχον πλαίσιο.


Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα του Πλαισίου σχετίζεται με φόρμες HTML, αλλά όχι με φόρμες βάσεων δεδομένων.


Πολλαπλή επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέξετε πάνω από ένα αντικείμενα σε ένα πεδίο λίστας.

Προεπιλεγμένη ημερομηνία

Θέτει την προεπιλεγμένη ημερομηνία.

Προεπιλεγμένη κατάσταση

Καθορίζει αν ένα κουμπί επιλογών ή ένα πεδίο σήμανσης έχει προεπιλεχθεί.

Για κουμπί τύπου επαναφοράς, μπορείτε να καθορίσετε εδώ την κατάσταση του πεδίου ελέγχου, εάν το κουμπί επαναφοράς έχει ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Για ομαδοποιημένα πεδία επιλογής, η κατάσταση της ομάδας που αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση καθορίζεται από την ιδιότητα Προεπιλεγμένη Κατάσταση.

Προεπιλεγμένη τιμή

Θέτει την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο ελέγχου. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή θα εισάγεται όταν μια φόρμα θα ανοίγεται.

Για κουμπί τύπου Επαναφοράς, η καταχώρηση Προεπιλεγμένης τιμής καθορίζει την κατάσταση του πεδίου ελέγχου, στην περίπτωση που το κουμπί επαναφοράς έχει ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Προεπιλεγμένη ώρα

Θέτει την προεπιλεγμένη ώρα.

Προεπιλεγμένο κείμενο

Θέτει το προεπιλεγμένο κείμενο για ένα πεδίο κειμένου ή για ένα πεδίο συνδυασμού.

Προεπιλεγμένο κουμπί

Η ιδιότητα Προεπιλεγμένο κουμπί καθορίζει ότι το αντίστοιχο κουμπί θα χρησιμοποιείται όταν πιέζετε το πλήκτρο Return. Σε περίπτωση που ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ή τη φόρμα και δεν προχωρήσετε σε κάποια άλλη ενέργεια, το κουμπί με αυτή την ιδιότητα είναι το προεπιλεγμένο κουμπί.

Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα αυτή πρέπει να αντιστοιχίζεται μόνο σε ένα κουμπί μέσα στο έγγραφο.


Όταν χρησιμοποιείτε φόρμες Web, ενδέχεται να συναντήσετε αυτήν την ιδιότητα σε μάσκες αναζήτησης. Αυτές είναι μάσκες επεξεργασίας που περιέχουν πεδίο κειμένου και έναν τύπο κουμπιού Υποβολής. Ο όρος αναζήτησης εισάγεται στο πεδίο κειμένου και ξεκινά η αναζήτηση, μόλις ενεργοποιήσετε το κουμπί. Αν, ωστόσο, το κουμπί έχει καθοριστεί ως προεπιλεγμένο, πιέστε απλώς το πλήκτρο Enter αφού εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης, για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Προκαθορισμένη τιμή κύλισης

Θέτει την προκαθορισμένη τιμή για τη γραμμή κύλισης.

Προσανατολισμός

Kαθορίζει τον οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό για μια γραμμή κύλισης ή για ένα πεδίο περιστροφής.

Πρότυπο

Καθορίζει εάν τα πλαίσια ελέγχου και τα πλήκτρα Επιλογής εμφανίζονται σε 3Δ απεικόνιση (προεπιλογή) ή σε επίπεδη.

Σήμανση εγγραφής

Εδώ επιλέγετε αν η πρώτη στήλη θέλετε να εμφανίζεται με επιγραφές γραμμών, στις οποίες η τρέχουσα εγγραφή επισημαίνεται μέσω ενός μικρού βέλους.

Σειρά Tab

H ιδιότητα Σειρά Tab προσδιορίζει τη σειρά με την οποία τα πεδία ελέγχου εστιάζονται στη φόρμα όταν πιέζετε το πλήκτρο Tab. Σε μια φόρμα που περιέχει περισσότερα του ενός πεδία ελέγχου, η εστίαση μεταφέρεται στο επόμενο πεδίο ελέγχου όταν πιέζετε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να προσδιορίσετε τη σειρά με την οποία η εστίαση αλλάζει με ένα ευρετήριο στο Σειρά Tab.

Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα Σειρά Tab δεν είναι διαθέσιμη στο Κρυφά πεδία ελέγχου. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να θέσετε αυτή την ιδιότητα για τα γραφικά πεδία ελέγχου και επιλογής, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτούς τους ελέγχους με το πλήκτρο Tab.


Όταν δημιουργείτε μια φόρμα, στα πεδία ελέγχου που προστίθενται σε αυτήν τη φόρμα αντιστοιχίζεται αυτόματα ένας δείκτης. Σε κάθε πεδίο ελέγχου που προστίθεται, αντιστοιχίζεται ένας δείκτης αυξημένος κατά 1. Αν αλλάξετε το δείκτη ενός πεδίου ελέγχου, οι δείκτες των υπόλοιπων πεδίων ελέγχου, ενημερώνονται αυτόματα. Στα στοιχεία στα οποία η εστίαση δεν είναι δυνατή (Στηλοθέτης = Όχι), αντιστοιχίζεται επίσης μια τιμή. Ωστόσο, αυτά τα πεδία ελέγχου παραβλέπονται όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο Tab.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εύκολα τους δείκτες των διαφορετικών πεδίων ελέγχου, από το παράθυρο διαλόγου Σειρά Tab.

Στηλοθέτης

H ιδιότητα Στηλοθέτης καθορίζει αν ένα πεδίο ελέγχου μπορεί να επιλεγεί με το πλήκτρο tab. Διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες επιλογές:

Όχι

Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο tab, η εστίαση παραβλέπει το πεδίο ελέγχου.

Ναι

Το πεδίο ελέγχου μπορεί να επιλεγεί με το πλήκτρο Tab.


Στοίχιση / Στοίχιση γραφικών

Υπάρχουν επιλογές αριστερής και δεξιάς στοίχισης, καθώς και στοίχισης στο κέντρο.Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες για τα επόμενα στοιχεία:

  1. Τίτλος πεδίου ετικέτας

  2. Περιεχόμενα πεδίων κειμένου

  3. Περιεχόμενο πεδίων πίνακα στις στήλες ενός πεδίου ελέγχου πίνακα.

  4. Γραφικά ή κείμενο που χρησιμοποιούνται σε πεδία επιλογής

    Εικονίδιο σημείωσης

    Η επιλογή Στοίχιση για πεδία επιλογής αναφέρεται ως Στοίχιση γραφικών.


Σύμβολο νομίσματος

Σε ένα πεδίο νομίσματος, μπορείτε να ορίσετε από πριν το σύμβολο του νομίσματος εισάγοντας ένα χαρακτήρα ή μία ακολουθία χαρακτήρων στην ιδιότητα Σύμβολο νομίσματος.

Σύμβολο προθέματος

Καθορίζει αν το σύμβολο νομίσματος φαίνεται πριν ή μετά το νούμερο όταν χρησιμοποιούνται πεδία νομίσματος. H προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι τα σύμβολα νομίσματος να μην έχουν πρόθεμα.

Σύμβολο χρώματος

Προσδιορίζει το χρώμα για τα σύμβολα στα πεδία ελέγχου, για παράδειγμα τα βέλη πάνω στη γραμμή κύλισης.

Τίτλος

Η ιδιότητα Τίτλος θέτει τον τίτλο του πεδίου ελέγχου που φαίνεται στη φόρμα. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει τον ορατό τίτλο ή την κεφαλίδα της στήλης του πεδίου δεδομένων σε φόρμες ελέγχου πινάκων.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο πεδίο ελέγχου, η προκαθορισμένη περιγραφή στην ιδιότητα Όνομα χρησιμοποιείται ως προκαθορισμένη επιγραφή για το πεδίο ελέγχου. Η επιγραφή αποτελείται από το πεδίο του ονόματος του στοιχείου ελέγχου και έναν ακέραιο που το αριθμεί (για παράδειγμα, CommandButton1). Με την ιδιότητα Τίτλος, μπορείτε να αναθέσετε μια άλλη περιγραφή στο πεδίο ελέγχου έτσι ώστε η επιγραφή να ανταποκρίνεται στην λειτουργία του πεδίου ελέγχου. Αλλάξτε αυτή την καταχώρηση για να εισάγετε μια εκφραστική επιγραφή στο στοιχείο ελέγχου που είναι ορατή στο χρήστη.

Για να δημιουργήσετε ένα τίτλο πολλαπλών γραμμών, ανοίξτε το πεδίο συνδυασμού αξιοποιώντας τα βέλη. Μπορείτε να εισάγετε μία αλλαγή γραμμής πατώντας Shift++Enter.

Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα Τίτλος χρησιμοποιείται μόνο για να ορίζεται η ονομασία για ένα στοιχείο φόρμας στο περιβάλλον που είναι ορατό στον χρήστη. Αν εργάζεστε με μακροεντολές, σημειώστε ότι κατά το χρόνο εκτέλεσης, ένα στοιχείο ελέγχου πάντα προσδιορίσιμο μέσο τις ιδιότητας Όνομα.


Τιμή

Σε ένα κρυφό στοιχείο ελέγχου , κάτω από την Τιμή, μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα τα οποία κληρονομούνται από το κρυφό στοιχείο ελέγχου. Αυτά τα δεδομένα θα μεταφερθούν όταν στέλνετε την φόρμα.

Τιμή αύξησης/μείωσης

Καθορίζει διαστήματα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με κάθε ενεργοποίση του πεδίου ελέγχου της περιστροφής.

Τριπλή κατάσταση

Καθορίζει αν κάποιο πεδίο σήμανσης μπορεί να απεικονίσει και τιμές ZERO (ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ) για μια συνδεδεμένη βάση δεδομένων, εκτός από τις τιμές TRUE (ΑΛΗΘΗΣ) και FALSE (ΨΕΥΔΗΣ). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η βάση δεδομένων δέχεται τρεις καταστάσεις: TRUE (ΑΛΗΘΗΣ), FALSE (ΨΕΥΔΗΣ) και ZERO (ΜΗΔΕΝΙΚΗ).

Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα Τριπλή κατάσταση καθορίζεται μόνο για φόρμες βάσεων δεδομένων και όχι για μορφές HTML.


Τύπος κειμένου

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αλλαγές γραμμής και μορφοποιήσεις σε ένα πεδίο ελέγχου, όπως πλαίσιο κειμένου ή ετικέτας. Για να εισάγετε χειροκίνητα μία αλλαγή γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επιλέξτε "Πολλαπλές γραμμές με μορφοποίηση" για να εισάγετε το μορφοποιημένο κείμενο.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν επιλέξετε τη μορφή κειμένου "Πολλαπλές γραμμές με διαμόρφωση", δεν μπορείτε να δεσμεύσετε αυτό τον έλεγχο σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτό το πεδίο ελέγχου ονομάζεται "Είσοδος πολλαπλών γραμμών" για μία στήλη κειμένου μέσα σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα.


Φιλτράρισμα / Ταξινόμηση

Καθορίζει την εμφάνιση ή την απόκρυψη των στοιχείων φιλτραρίσματος ή ταξινόμησης σε ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής περιήγησης. Τα στοιχεία φιλτραρίσματος και ταξινόμησης είναι τα ακόλουθα: Ταξινόμηση κατά αύξουσα, Ταξινόμηση κατά φθίνουσα, Ταξινόμηση, Αυτόματο φίλτρο, Φίλτρο προεπιλογής, Εφαρμογή φίλτρου, Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης.

Χαρακτήρες για κωδικούς πρόσβασης

Αν ο χρήστης εισάγει ένα κωδικό, μπορείτε να προσδιορίσετε τους χαρακτήρες που θα εμφανίζονται αντί για τους χαρακτήρες που εισάγει ο χρήστης. Κάτω από το Χαρακτήρας κωδικού, εισάγετε τον κωδικό ASCII του επιθυμητού χαρακτήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές από 0 ως 255.

Εικονίδιο συμβουλής

Οι χαρακτήρες και οι ASCII κωδικοί τους είναι στο διάλογο Ειδικοί χαρακτήρες (Εισαγωγή -Ειδικός χαρακτήρας).


Χρώμα περιγράμματος

Καθορίζει το χρώμα στο περίγραμμα για τα στοιχεία ελέγχου που έχουν την ιδιότητα Περίγραμμα ρυθμισμένη σε "επίπεδο".

Χρώμα φόντου

Το χρώμα φόντου είναι διαθέσιμο για τα περισσότερα πεδία ελέγχου. Αν κάνετε κλικ στο Χρώμα φόντου, μία λίστα θα εμφανιστεί που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από πολλά χρώματα. Η επιλογή "Προεπιλογή" υιοθετεί τις ρυθμίσεις συστήματος. Αν το επιθυμητό χρώμα δεν αναγράφεται, κάντε κλικ στο κουμπί ... για να ορίσετε ένα χρώμα στον διάλογο Χρώμα.

Χωρισμός λέξης

Απεικονίζει κείμενα σε περισσότερες από μία γραμμές. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αλλαγή γραμμής σε ένα πλαίσιο κειμένου, ώστε να μπορείτε να εισάγετε πάνω από μία γραμμή κειμένου. Για να εισάγετε χειροκίνητα μία αλλαγή γραμμής, πιέστε το πλήκτρο Enter.