Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει ένα διάλογο για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε Πεδίο ελέγχου

Εικονίδιο

Πεδίο ελέγχου


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να επιλέξετε τον διάλογο Ιδιότητες όταν μόνο είστε σε κατάσταση σχεδιασμού και έχετε επιλέξει ένα στοιχείο ελέγχου.


Αν εισαγάγετε δεδομένα στον διάλογο Ιδιότητες, σημειώστε, ότι υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλών γραμμών για συγκεκριμένα αναπτυσσόμενα πεδία συνδυασμού. Αυτό αφορά όλα τα πεδία στα οποία μπορεί να εισαχθεί μία πρόταση SQL, όπως επίσης για τις ιδιότητες των πεδίων κειμένου ή ετικετών. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα πεδία και να εισαγάγετε κείμενο στην ανοιχτή λίστα. Υπάρχουν τα παρακάτω σχετικά πλήκτρα συντόμευσης:

Πλήκτρα

Αποτέλεσμα

+Down Arrow

Ανοίγει το πεδίο συνδυασμού

+Up Arrow

Κλείνει το πεδίο συνδυασμού

Shift+Enter

Εισαγωγή νέας γραμμής.

Πάνω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην προηγούμενη γραμμή.

Κάτω Βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην επόμενη γραμμή.

Enter

Ολοκληρώνει την εισαγωγή στο πεδίο και τοποθετεί τον δρομέα στο επόμενο πεδίο.


Όπως και με τα συμβατικά πλαίσια καταλόγου ή τα πεδία συνδυασμού, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τον κατάλογο πατώντας με το ποντίκι στο βέλος που βρίσκεται στο δεξιό άκρο του πεδίου. Ωστόσο, η εισαγωγή εδώ μπορεί να γίνει είτε στον ανοιχτό κατάλογο είτε στο επάνω πεδίο κειμένου. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιότητες για τις οποίες απαιτείται απεικόνιση καταλόγου, για παράδειγμα, η ιδιότητα Εγγραφές καταλόγων, η οποία μπορεί να καθοριστεί για τα στοιχεία ελέγχου του Πεδίο καταλόγου και σύνθετο πλαίσιο. Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε καταχωρήσεις μόνο όταν το πεδίο είναι ανοιχτό.

Γενικά

Η καρτέλα Γενικά σας επιτρέπει να ορίσετε τις γενικές ιδιότητες ενός στοιχείου ελέγχου φόρμας. Αυτές οι ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο στοιχείου ελέγχου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ιδιότητες για κάθε στοιχείο ελέγχου.

Δεδομένα

Η σελίδα καρτέλας Δεδομένα σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια προέλευση δεδομένων στο επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου.

Γεγονότα

Στην σελίδα καρτελών Γεγονότα έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μακροεντολές σε γεγονότα που συμβαίνουν στα πεδία ελέγχου μιας φόρμας.

Δεδομένα (για έγγραφα φόρμας XML)

Η σελίδα καρτέλας δεδομένων του διαλόγου Ιδιότητες για ένα έγγραφο φόρμας XML προσφέρει κάποιες ρυθμίσεις φόρμας XML.