Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Η γραμμή εργαλείων των στοιχείων ελέγχου φόρμας περιέχει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να δημιουργήστε μία αλληλοδραστική φόρμα. Μπορείτε να την αξιοποιήστε για να προσθέσετε πεδία ελέγχου σε μία φόρμα που είναι σε ένα κείμενο, λογιστικό φύλλο, παρουσίαση, ή σε ένα έγγραφο HTML, για παράδειγμα, για να δημιουργήστε ένα κουμπί που εκτελεί μία μακροεντολή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων- Στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Εικονίδιο στην γραμμή εργαλείωνΕισαγωγή (Πιθανό να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε αυτό το αρχικά μη-ορατό εικονίδιο):

Icon

Στοιχεία ελέγχου φόρμας


Εικονίδιο σημείωσης

Τα Έγγραφα φόρμας XML (XForms) χρησιμοποιούν τα ίδια πεδία ελέγχου.


Για να δημιουργήσετε μία φόρμα, ανοίξτε ένα έγγραφο και χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων ελέγχου φόρμας για να προσθέσετε και να ορίσετε τα πεδία ελέγχου φόρμας. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη φόρμα με μία βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία ελέγχου για να ελέγξετε μία βάση δεδομένων.

Όταν δημιουργείτε μία φόρμα σε ένα έγγραφο HTML, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να στείλετε δεδομένα μέσω του Διαδικτύου.

Εικονίδιο σημείωσης

Το LibreOffice εξάγει μόνο τις ιδιότητες φόρμας που υποστηρίζονται από την έκδοση του HTML στην οποία εξάγονται. Για να καθορίσετε την έκδοση του HTML, επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML.


Για να προσθέσετε ένα πεδίο ελέγχου σε ένα έγγραφο

  1. Στην γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο των στοιχείων ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

  2. Μέσα στο έγγραφο, σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε το στοιχείο ελέγχου.

    Για να δημιουργήσετε ένα τετράγωνο πεδίο ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε το ποντίκι.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να προσθέσετε σε μία φόρμα ένα πεδίο από την λίστα πεδίων ενός πίνακα ή ερωτήματος, σύρετε ένα κελί μέσα στην φόρμα. Σε ένα έγγραφο κειμένου, μπορείτε επίσης να σύρετε μια κεφαλίδα στήλης για να προσθέσετε ένα πεδίο σε μία φόρμα. Για να συμπεριλάβετε μία ετικέτα για το πεδίο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο +Shift ενώ σύρετε την κεφαλίδα της στήλης.


Τροποποίηση πεδίου δλέγχου

  1. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο ελέγχου και επιλέξτε Πεδίο ελέγχου. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου όπου θα μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του πεδίου ελέγχου.

  2. Για να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για ένα πεδίο ελέγχου, προσθέστε μία περισπωμένη (~) μπροστά από τον χαρακτήρα στην ετικέτα του πεδίου ελέγχου.

  3. Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε στοιχεία ελέγχου από ένα έγγραφο σε ένα άλλο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψτε και επικολλήσετε στοιχεία ελέγχου ανάμεσα σε δύο έγγραφα. Όταν εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου από ένα άλλο έγγραφο, το LibreOffice αναλύει τα δεδομένα προέλευσης, τον τύπο και τις ιδιότητες του περιεχομένου των στοιχείων ελέγχου, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να εισαχθούν στη σωστή θέση της λογικής δομής του εγγράφου προορισμού. Ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο εμφανίζει, για παράδειγμα, περιεχόμενα από το βιβλίο διευθύνσεων, θα εξακολουθεί να εμφανίζει τα ίδια περιεχόμενα του βιβλίου διευθύνσεων και μετά την αντιγραφή τους στο έγγραφο προορισμού. Μπορείτε να δείτε αυτές τις ιδιότητες στην καρτέλα διαλόγου Δεδομένατου Ιδιότητες φόρμας.

Επιλογή

Icon

Το εικονίδιο αυτό αλλάζει το δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση επιλογής ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας.

Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Εναλλάσσει την λειτουργία σχεδιασμού από ενεργή σε ανενεργή και το αντίστροφο. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αλλάζει γρήγορα ανάμεσα σε Σχεδιασμό και λειτουργία Χρήστη. Ενεργοποιείστε για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας, απενεργοποιείστε για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας.

Εικονίδιο

Κατάσταση σχεδιασμού Ναι/Όχι

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει ένα διάλογο για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Εικονίδιο

Πεδίο ελέγχου

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Εικονίδιο

Φόρμα

Πεδίο σήμανσης

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο σήμανσης. Τα πεδία σήμανσης επιτρέπουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας σε μία φόρμα.

Πλαίσιο κειμένου

Icon

Δημιουργεί ένα πλαίσιο κειμένου. Τα πλαίσια κειμένου είναι πεδία στα οποία μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Σε μια φόρμα, τα πλαίσια κειμένου εμφανίζουν δεδομένα ή επιτρέπουν την εισαγωγή νέων δεδομένων.

Μορφοποιημένο πεδίο

Icon

Δημιουργεί ένα μορφοποιημένο πεδίο. Το μορφοποιημένο πεδίο είναι ένα πλαίσιο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο μορφοποίησης των δεδομένων εισόδου και εξόδου και τις ισχύουσες περιοριστικές τιμές.

Ένα μορφοποιημένο πεδίο έχει ειδικές ιδιότητες ελέγχου (επιλέξτε Μορφή - Έλεγχος).

Πεδίο επιλογής

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο επιλογής. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα ορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Σε αυτά τα κουμπιά μπορείτε να εφαρμόσετε κείμενα ή/και γραφικά.

Κουμπί επιλογών

Icon

Δημιουργεί ένα κουμπί επιλογών. Τα κουμπιά επιλογών επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει μία ανάμεσα σε διάφορες επιλογές. Τα κουμπιά επιλογών που πραγματοποιούν την ίδια λειτουργία λαμβάνουν το ίδιο όνομα ((Όνομαιδιότητα). ). Κανονικά, λαμβάνουν ένα πλαίσιο ομάδας.

Πεδίο λίστας

Icon

Δημιουργεί ένα πλαίσιο καταλόγου. Το πλαίσιο καταλόγου επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μιας καταχώρηση από κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και η σύνδεση της βάσης δεδομένων είναι ενεργή, θα εμφανιστεί αυτόματα ο Οδηγός πλαισίου καταλόγου, αφού το πλαίσιο καταλόγου εισαχθεί στο έγγραφο. Αυτός ο οδηγός σας βοηθά στη δημιουργία του πλαισίου καταλόγου.

Πεδίο συνδυασμού

Icon

Δημιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο. Ένα σύνθετο πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο καταλόγου με έναν πτυσσόμενο κατάλογο από τον οποίο οι χρήστες επιλέγουν. Μπορείτε να αναθέσετε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση" στο σύνθετο πλαίσιο έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να εισάγουν άλλες εγγραφές εκτός από αυτές που βρίσκονται στον κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μία βάση δεδομένων και η σύνδεση είναι ενεργή, ο Οδηγός σύνθετων πλαισίων θα εμφανιστεί αυτόματα όταν εισάγετε το σύνθετο πλαίσιο στο έγγραφο.

Πεδίο ετικέτας

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο για εμφάνιση κειμένου. Αυτές οι ετικέτες εμφανίζουν μόνο προκαθορισμένο κείμενο. Δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές σε αυτά τα πεδία.

Περισσότερα στοιχεία ελέγχου

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Περισσότερα Πεδία Επιλογής.

Σχεδιασμός φόρμας

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχεδιασμός Φόρμας.

Αυτόματοι πιλότοι Ναι/Όχι

Icon

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους αυτόματους πιλότους στοιχείων ελέγχου φόρμας.

Αυτοί οι πιλότοι βοηθούν στην εισαγωγή των ιδιοτήτων των πεδίων λίστας, των πεδίων ελέγχου πίνακα και άλλων στοιχείων ελέγχου.

Εντολές μενού περιβάλλοντος