Εμφάνιση λειτουργιών σχεδίασης

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη γραμμή Σχεδίαση, όπου μπορείτε να προσθέσετε σχήματα, γραμμές, κείμενο και υπομνήματα στο τρέχον έγγραφο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την γραμμή εργαλείων Σχεδίασης των εγγράφων του Writer και του Calc χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Εικονίδιο

Εμφάνιση λειτουργιών σχεδίασης

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να αλλάξετε ποια πλήκτρα είναι ορατά στις γραμμές εργαλείων. Δεξιοπατήστε μια γραμμή εργαλείων για να προσπελάσετε την εντολή Ορατά πλήκτρα.


Επιλογή

Εικονίδιο

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο με το βέλος. Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, σύρετε ένα πλαίσιο γύρω από τα αντικείμενα. Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στη συλλογή, πατήστε Shift και έπειτα κάντε κλικ στο αντικείμενο.

Γραμμή

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή στο τρέχον έγγραφο. Για να στρέψετε τη γραμμή κατά 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ μεταφέρετε.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε κείμενο σε μια γραμμή, διπλοπατήσετε στη γραμμή και πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας. Η κατεύθυνση του κειμένου συμφωνεί με την κατεύθυνση που επιλέξατε να σχεδιάσετε τη γραμμή. Για να αποκρύψετε τη γραμμή, επιλέξτε Μη ορατά στο πεδίο Τεχνοτροπία γραμμής στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένων σχεδίασης.


Ορθογώνιο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο όπου σύρετε μέσα στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε. Κάντε κλικ εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου και σύρετε ώστε να δημιουργηθεί το μέγεθος που θέλετε.

Έλλειψη

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια καμπύλη όπου σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ εκεί που θέλετε να σχεδιάσετε την καμπύλη, και σύρετε στο μέγεθος που θέλετε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

Πολύγωνο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή αποτελούμενη από μια σειρά από ευθύγραμμα τμήματα. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα, κάντε κλικ για να ορίσετε το σημείο τερματισμού του τμήματος και έπειτα σύρετε για να σχεδιάσετε ένα νέο ευθύγραμμο τμήμα. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση της γραμμής. Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα, κάντε διπλό κλικ στο σημείο αρχής της γραμμής.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σχεδιάζετε το πολύγωνο, για να τοποθετήσετε τα νέα σημεία υπό γωνίες 45 μοιρών.

Η λειτουργία Επεξεργασία Σημείων σας επιτρέπει να αλλάζετε αλληλεπιδραστικά τα μεμονωμένα σημεία του πολυγώνου.

Καμπύλη

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ομαλή καμπύλη Bezier. Κάντε κλικ εκεί που θέλετε η καμπύλη να ξεκινά, σύρετε, αφήστε, και έπειτα μετακινήστε το δείκτη εκεί που θέλετε η καμπύλη να τερματίσει και κάντε κλικ. Μετακινήστε το δείκτη και κάντε κλικ ξανά για να προσθέσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα στην καμπύλη. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση της καμπύλης. Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα, κάντε διπλό κλικ στο σημείο αρχής της καμπύλης. Το τόξο της καμπύλης καθορίζεται από την απόσταση που σχεδιάζετε σέρνοντας.

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ελεύθερη μορφή γραμμής εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να τελειώσετε τη γραμμή, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού. Για σχεδίαση κλειστού σχήματος, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού κοντά στο αρχικό σημείο της γραμμής.

Τόξο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα τόξο στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο, σύρετε ένα οβάλ στο μέγεθος που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ για να ορίσετε το σημείο αρχής για το τόξο. Μετακινήστε το δείκτη σας εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το σημείο τέλους και κάντε κλικ. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε κλικ στο οβάλ. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο κύκλου, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σύρετε.

Τομέας έλλειψης

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα γεμάτο σχήμα που ορίζεται από το τόξο ενός οβάλ και δυο ακτίνες στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα κομμάτι έλλειψης, σύρετε ένα οβάλ στο μέγεθος που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ για να ορίσετε την πρώτη ακτίνα. Μετακινήστε το δείκτη σας εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε τη δεύτερη ακτίνα-γραμμή και κάντε κλικ. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε κλικ στο οβάλ. Για να σχεδιάσετε ένα τμήμα κύκλου, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σύρετε.

Τμήμα κύκλου

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα γεμάτο σχήμα που ορίζεται από ένα τόξο κύκλου και μια διάμετρο στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τμήμα κύκλου, σύρετε έναν κύκλο στο μέγεθος που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ για να ορίσετε την αρχή της διαμέτρου. Μετακινήστε το δείκτη σας εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το τέλος της διαμέτρου και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε ένα τμήμα έλλειψης, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σύρετε.

Πλαίσιο κειμένου

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να περιστραφεί το κείμενο.

Κινούμενο κείμενο

Εικονίδιο

Εισάγει κινούμενο κείμενο με οριζόντια κατεύθυνση στο τρέχον έγγραφο.

Υπομνήματα

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε ένα ορθογώνιο υπόμνημα με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου από εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε μία άκρη του υπομνήματος για να αλλάξετε το μέγεθός του. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ στην άκρη του υπομνήματος και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας. Για να αλλάξετε ένα ορθογώνιο υπόμνημα σε ένα στρογγυλό, σύρετε την άκρη της μεγαλύτερης γωνίας όταν ο δείκτης αλλάζει σε χεράκι.

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Αστέρια

Σημεία

Σας επιτρέπει την επεξεργασία σημείων στο σχέδιο σας.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Συλλογή Fontwork

Από αρχείο

Εισάγει μια εικόνα στο τρέχον έγγραφο .

Εικονίδιο

Εικόνα

Εξώθηση Ναι/Όχι

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα εφέ 3Δ για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατακόρυφα υπομνήματα

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε ένα ορθογώνιο υπόμνημα με κάθετη κατεύθυνση κειμένου από εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε μία άκρη του υπομνήματος για να αλλάξετε το μέγεθός του. Για να προσθέσετε κείμενο κάντε κλικ στην άκρη της επιγραφής και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.

Κατακόρυφο κείμενο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με κάθετη κατεύθυνση κειμένου όπου κάνετε κλικ ή σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το δείκτη εκεί που θέλετε να προσθέσετε κείμενο, σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.